Handelen vanuit vertrouwen  

17-09 Versnellingskamer Armoede | Tijdens de coronacrisis ging het rondom het thema armoede vaak over vertrouwen, sociale cohesie en versimpeling van processen. Dat bleek ook tijdens de Versnellingskamer Armoede in het Cultureel Centrum de Kinkel. Met voldoende afstand en op elke stoel een flesje desinfecteergeld van de Zorgalliantie, ging een twintigtal mensen van onderwijs, welzijnsorganisaties, woningcorporatie en de gemeente Nijmegen in gesprek over ervaringen, inzichten, kansen en oplossingen rondom het thema armoede.

Vooraf bespraken thematrekkers Elma Vriezekolk (Zorgalliantie) en Carinda Jansen (Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen), Marieke van Kesteren (van woningcorporatie Oosterpoort) en Gert van der Steen (welzijnsorganisatie Synthese) de actuele thema’s voor in de versnellingskamer. Al snel stroomden de aanmeldingen binnen. “Er bleek veel belangstelling voor de Tozo-regeling, waar de afgelopen maanden veel ZZP’ers zich voor gemeld hadden. Daarom besloten we het eerste uur aan dit thema te besteden”, vertelt Vriezekolk.

Vervolgens gingen de belangstellenden uiteen in thematafels. Aan tafel 1 ging de groep in gesprek over het thema ‘Wij gaan lopen op 1 signaal’. Woningcorporatie Oosterpoort benadert huurders als er 1 maand betalingsachterstand is, eerder dan wat er in landelijke convenanten is voorgesteld. “De huur is immers het laatste wat je laat liggen”, vertelt tafelleider Marieke van Kesteren. Door deze snelle acties hebben nu meer mensen een betalingsregeling en zijn ze dus op tijd geholpen. Aan tafel 2 was het onderwerp ‘Sociale cohesie waar je ‘u’ tegen zegt’. “Met corona hebben we een gezamenlijke vijand, er is daardoor meer begrip. Mensen worden meer benaderd vanuit vertrouwen en niet vanuit fraude. Maar hoe houden we dit vast?”, vroeg de organisatie zich af. Tobbende boeren, de mens achter de cijfers, was het onderwerp van tafel 3. Het vermoeden bestaat dat onder agrariërs veel verborgen armoede bestaat. Waarom vragen ze geen hulp? Wie zijn deze agrariërs?

Leren en inspireren 
Er werd volop ervaringen en inzichten gedeeld, wat leidde tot een aantal concrete acties voor het komende jaar. Waaronder een Masterclass stresssensitieve dienstverlening: eerst kijken naar de mens achter het probleemLeer de technieken hoe je dit doet. Een leersafari (wanneer corona dit weer toelaat) langs goede voorbeelden van buurtbinders en een verhalenkamer rondom ‘armoede bij agrariërs’ opzetten en met workshops leren hoe je die verhalen ophaalt.  

Maar de belangrijkste les dat corona de groep had meegegeven was wel dat processen simpeler konden. “Crisis maakt dat er opeens veel meer kan en dat willen we vasthouden. Daarom willen we in een hackathon samen een ingewikkeld proces analyseren en versimpelen”, legt Vriezekolk uit. Heb jij een proces, waar mensen in armoede tegenaanlopen, dat wel versimpeling kan gebruiken? Stuur een bericht naar Elma Vriezekolk.

“Ik merk dat de mensen uit alle hoeken welwillend zijn om kansen op te pakken”, vertelt Vriezekolk. “Mensen vonden het fijn dat het een keer fysiek kon, met voldoende afstand. Ze stelden zich voor en maakten kennis.” De versnellingskamer is dan, naast dat er concrete acties worden bepaald, ook echt een ontmoetingsplek. Zowel online als offline. “Voor mij als thematrekker vanuit de Zorgalliantie is het daarnaast heel fijn samenwerken met de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, omdat zij het netwerk verbreden en uitgebreide kennis en ervaring meenemen.”, aldus Vriezekolk.

>> Meer over het thema Armoede en arbeid 
>> Ook een versnellingskamer bijwonen? Ga naar agenda voor de komende versnellingskamers.