Terugblik thema armoede: van pionieren tot borgen  

Stond armoede jaren geleden nog niet overal op de agenda, dat is inmiddels wel anders. Elma Vriezekolk kwam 4,5 jaar geleden als thematrekker armoede bij de Zorgalliantie, nu neemt ze afscheid. Was het in het begin nog hard werken om het thema op de agenda te krijgen, de urgentie wordt inmiddels overal gevoeld.

Urgentie gevoeld
Binnen de Zorgalliantie maakte Elma zich hard voor projecten waarbij financiële krapte mensen belemmert in hun welzijn. Dit in nauwe samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. “De urgentie wordt gevoeld. Het is niet vreemd dat het thema armoede nu ook goed is ingebed bij de HAN in het zwaartepunt Sociaal – Fair Health Ook buiten de HAN gebeurt er veel.” Als succesvol traject noemt Elma het doorontwikkelen van het project SIBA in Lingewaard en de Ontmoetingen.

Week tegen Armoede
Als voorbeeld van het thema op de kaart zetten, zowel binnen als buiten de HAN, noemt ze de Week tegen Armoede, georganiseerd door de Zorgalliantie, de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, HAN Academie Mens en Maatschappij en een ervaringsdeskundige. Meerdere academies en externe partners zijn betrokken bij activiteiten in die week. “In het begin was het lastig om de partners in beweging te krijgen, maar het afgelopen jaar moesten we zelfs ‘nee’ tegen mensen zeggen, omdat het programma vol was. Daar hebben we iets moois neergezet. Nog een wens: ik zou willen dat de partners van de Zorgalliantie niet alleen naar de activiteiten komen, maar ook zelf meer organiseren in hun regio.”

Domeinoverstijgend
Hoe kijkt Elma terug op 4,5 jaar pionieren? “Ik kijk er positief op terug, heb ontzettend veel geleerd. Aan de voorkant als kwartiermaker en aan de achterkant bij het borgen van de leeruitkomsten. Ik zie vooral nog kansen voor meer domeinoverstijgend samenwerken. Ik zou het geweldig vinden als organisaties de kans grijpen om anders en vernieuwend te werken. De doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden vind ik daar een mooi voorbeeld van.”