Technologie is leuk! Inspiratie helpt RijnWaal stappen zetten met zorgtechnologie

RijnWaal Zorggroep wist het zeker: wij willen investeren in technologie. Maar waar begin je? Teamleider Ernest Jansen vond het antwoord bij de Zorgalliantie/Krachtige Kernen toen hij werd doorverwezen naar een inspiratiesessie van het iXperium Health. “Inmiddels hebben we dankzij de studenten een veel beter beeld van de technologie die we in huis hebben en wat we ermee kunnen”, vertelt hij.

“We maken bij RijnWaal steeds meer gebruik van de tablets en zorgtechnologie. Zeker in coronatijd zetten we vaker zorg op afstand in. RijnWaal is een fijne, innovatieve organisatie. We wilden graag aansluiten bij een nieuwe generatie collega’s, waar het gebruik van technologie al veel natuurlijker gaat”, legt Jansen uit. Kortom: een belangrijk thema, hoog op de agenda. RijnWaal richtte een vakgroep op met Jansen en drie welzijnscoaches. Met zijn vieren bezochten ze de iXpieratiesessie van het iXperium Health.

Fietsen door Rotterdam
Een dagdeel lang maakte het viertal kennis met technologie, aansluitend op hun werkveld. Vooraf besprak de vakgroep met het iXperium Health een aantal casussen. Tijdens de dag zelf stonden er proefopstellingen klaar, relevant voor RijnWaal. Jansen: “Het was echt inspirerend! De mensen bij het iXperium Health vertelden ontzettend bevlogen over alle proefinstellingen.” Een paar voorbeelden: met Google Earth over de eigen locatie en over Nijmegen vliegen, robots ontmoeten die helpen met structuur en reminders geven, een fietslabyrint ontdekken met een VR-bril. Vooral dat laatste inspireerde Jansen meteen. Een cliënt van RijnWaal miste zijn geboortestad Rotterdam. Het leek Jansen en zijn collega’s een mooi idee om hem door Rotterdam te laten fietsen. “Nog niet met een VR-bril, maar wel met een fitnessfiets en een platte monitor. Hij vond het fantastisch.”

De 4 uur durende inspiratiessessie bestond niet alleen maar uit inspiratie van tools en experimenten, maar ook uit vele gesprekken, waaronder met Lector Marian Adriaansen over de verschillende mogelijkheden van zorgtechnologie. Ook kregen ze tips over de inzet van verschillende producten. “Door onze aansluiting bij de leerkringen van Krachtige Kernen, weet ik hoe praktijk-georiënteerd de studenten van de HAN zijn. We zagen dan ook een kans voor de studenten om ons te helpen met de volgende stap: het in kaart brengen van de technologie die we al in huis hadden én hoe we dit beter toepassen.”

Gebruikmaken van technologie in huis
Drie studenten gingen de afgelopen maanden aan de slag bij RijnWaal met het indexeren van de zorgtechnologie. “Collega’s zeiden altijd: we hebben niets in huis, maar we lieten veel liggen”, vertelt Jansen. “Denk aan de tovertafel (een digitaal tafelblad waarop je spellen speelt om beweging en sociale interactie te stimuleren, red.), een belevenistafel, een Koziewand en tablets. Kortom: we investeerden wel in technologie, maar dan staakte het.” Terwijl technologie juist kan helpen om zorgdoelen te halen, licht Jansen toe. “Denk aan de robots die helpen bij structuur, herinnering en rust. Dat zou heel goed werken bij bewoners met onbegrepen gedrag of bewoners die onrustig zijn.”

Inmiddels heeft de eerste groep het onderzoek afgerond en heeft de vakgroep meer zicht op wat ze in huis hebben. Een nieuwe groep studenten start met een onderzoek naar de praktische implementatie. “Hoe gebruiken we de technologie? Oftewel: hoe zorg je ervoor dat je iets zinnigs doet met de tools die je in huis hebt? En hoe krijg je iedereen mee?”, vraagt Jansen zich af. Natuurlijk willen ze daarvoor de toepassingen testen in de praktijk, maar door corona is het lastig om studenten en vrijwilligers hiervoor in te zetten. “Er is door corona wel meer noodzaak om met technologie bezig te zijn, denk aan werken op afstand of contact leggen met naasten en vrijwilligers. Maar doordat studenten en vrijwilligers nu meer op afstand zitten, komt er niet meer tijd vrij om met technologie aan de slag te zijn. We zorgen ervoor dat het niet tot stilstand komt door af te blijven spreken met elkaar en alternatieve werkvormen te bedenken om collega’s te bereiken. Bijvoorbeeld met een uitleg over de tools die we al in huis hebben door middel van video of een webinar.”

Wie is de Mol en quizzen spelen
Als teamleider van de divisie Welzijn en Vrijwilligerszaken, waar onder anderen de welzijnscoaches en dagbestedingen onder vallen, Jansen wel veel leuke technische ontwikkelingen in coronatijd. “Ik zie bijvoorbeeld dat de dagbesteding van verschillende locaties samen digitaal een activiteit organiseren. Denk aan een Wie is de Mol-spel of quizzen via Apple TV. Nu komen bewoners van andere locaties ook met elkaar in contact.”

Inmiddels is de digitale infrastructuur bij RijnWaal ingericht en komen medewerkers steeds vaker in aanraking met technologie. “Maar er zijn nog steeds collega’s met knoppenvrees. Dan durven ze bijvoorbeeld bij een iPad nergens op te klikken, bang dat er dan iets ergs gebeurt. Technologie is voor veel mensen nog ongrijpbaar. Het is dan ontwapenend om te zien hoe andere collega’s of studenten ze laten ervaren hoe leuk en fijn technologie kan zijn.”

>> Meer over het thema Technologie in Zorg en Welzijn