Technologie in de zorg

Technische en elektronische hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven én uit de zorg en hulpverlening. De mogelijkheden zijn talloos: technologie verbetert de veiligheid en zelfredzaamheid van cliënten. Ook kan technologie de efficiëncy van professionals vergroten en het contact tussen cliënten en mantelzorgers en professionals verbeteren. Het beroepsmatig werken met technologie vraagt wél om nieuwe vaardigheden.

Proeftuin Tinybots
In de toekomst zijn er meer mensen met dementie of een andere cognitieve beperking (in 2040 oplopend tot 500.000). Om patiënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, onderzocht de HAN de inzet van ondersteunende technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld robotica. Sociale robot Tessa werd vanuit meerdere disciplines onderzocht in een proeftuin in samenwerking met het Lectoraat Innovatie in de Care en Tinybots. Vier van onze partners participeerden hierin. Bekijk de film en kom achter onze bevindingen:

Resultaten Proeftuin Tinybots: Tessa’s belevenissen in de proeftuin
(januari 2019, pdf)

Zelfscan digitale vaardigheden in de zorg
In 2014 heeft het kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN onderzocht welke e-skills nu en in de toekomst nodig zijn. Deze uitkomsten zijn als basis gebruikt bij de ontwikkeling van een zelfscan digitale vaardigheden. Deze is ontwikkeld door onderzoekers van het kenniscentrum Publieke Zaak aan de HAN, in samenwerking met de Zorgalliantie; in het bijzonder Siza, ZZG zorggroep en Pluryn. De zelfscan brengt in kaart hoe het gesteld is met de digitale vaardigheden van de medewerkers in relatie tot de zorgverlening. De uitslag van de scan geeft de medewerker inzicht in zijn of haar digitale vaardigheden.  De resultaten kunnen gekoppeld worden aan een opleidingsprogramma, waardoor de medewerker direct aan de slag kan gaan met het verbeteren van zijn of haar  vaardigheden. De organisatie krijgt op deze manier ook een beeld van de vaardigheden van alle medewerkers. Dat is nodig om te kunnen inschatten wat er nodig is om nieuwe technologie succesvol te implementeren.

Smart Health opleiding HAN en Siza
Vanuit Academy Het Dorp ontwikkelden Siza en de HAN de opleiding Smart Health. Zorgmedewerkers leren er om technologie te implementeren in het zorgproces. De opleiding Smart Health vloeit voort uit Academy Het Dorp. Dat is een organisatie waarbij meer dan vijftig bedrijven en instellingen werken aan de realisatie van technologie. Deze staat in dienst van de mens én de zorg die hij of zij, al dan niet thuis, nodig heeft. De opleiding kwam in co-creatie tussen de HAN en Siza tot stand.

Deze opleiding is door het Zorgpact benoemd tot koploper. De koplopers zijn een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingsvormen én voor elkaar. Een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs.

Innovatief lab: iXperium Health
iXperium Health is een innovatief lab gericht op technologie in de zorg en welzijn. In iXperium Health werken we aan (het omgaan met) nieuwe technologie in de zorg en welzijn. We inspireren professionals, laten ze ervaren wat werkt en doen onderzoek naar de effecten van technologie in zorg en welzijn. De missie van het iXperium Health is om (aankomend) professionals te leren technologische ontwikkelingen rondom gezondheid, welzijn en arbeid toe te passen en (aankomend) professionals op een duurzame manier te laten reflecteren op deze ontwikkelingen. Hierin worden programma’s ontwikkeld en aangeboden voor zowel HAN onderwijs als externe partijen (zoals de Zorgalliantie) die organisaties en medewerkers helpen inspireren wat technologie kan betekenen voor clienten/inwoners. Het onderzoek van de HAN zal ook nauwer aan iXperium verbonden raken, zodat we meer stroomlijnen en daarvanuit onze dienstverlening/portfolio voor werkveld doorontwikkelen.