armoede en arbeid

Samenwerking Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen rond het thema Armoede

De Zorgalliantie en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, beiden onderdeel van de HAN, richten zich mét de partners in de regio op de aanpak van armoede. Onze samenwerkingspartners in de praktijk werkten altijd al met ons samen, maar dan apart van elkaar.

De activiteiten op het thema Armoede werden eerst vanuit beide partijen geïnitieerd en opgepakt, vaak wel al in afstemming met elkaar. Vanaf nu trekken we daar dus volledig samen in op.

Carinda Jansen, Werkplaats Sociaal Domein: “We vonden elkaar al regelmatig en nu zien we dat we door die intensieve samenwerking nog meer partijen aan elkaar kunnen verbinden. En belangrijker: nog meer kunnen betekenen voor mensen in armoede.”

De speerpunten waar we, samen met onze partners in de regio, mee verder gaan: werkende armen, inzet ervaringdeskundigheid, transitie naar werk, domeinoverstijgend werken, kinderarmoede, signaleren en bespreken van armoede.
We hebben als WSDN op ons genomen om mee te werken mee aan een schriftelijke raadpleging in ons netwerk mbt de aanpak van kinderarmoede.

Op de website lees je meer over de speerpunten en over welke inspanningen er al zijn verricht en wat we vanaf nu willen gaan oppakken.

Wil je ook graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar Elma Vriezekolk

Betrokkenen vanuit Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen
Bindkracht10, Cliëntenraad Participatiewet, De Kentering, Diaconie Nijmegen, Driestroom, Financieel Fit Nijmegen, Forte Welzijn, Gemeente Arnhem, Gemeente Heumen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Tiel, GGD Gelderland-Zuid, HAN, IrisZorg, LSTA, Malkander Ede, Stichting MEE Gelderse Poort, Mozaiek Welzijn, ONS Welzijn, Oosterpoort, Perspectief Zutphen, Plu024, Quiet community Nijmegen, Rijnstad, ROC Rijnijssel, Sterker Sociaal Werk, Stichting Welzijn Lingewaard, Synthese, UWV, Welcom, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, circa 10 ervaringsdeskundigen.