Krachtige Regionale Leerkring Liemers

PROJECTEN 2017 – 2018:

Dorpsplatform opzetten in Giesbeek
In de Liemers zijn  provincie, gemeenten, wijk-, dorpsbelangen, welzijns- en netwerkorganisaties gestart met een gezamenlijk actiegericht uitvoeringsprogramma om de leefbaarheid in de Liemers te verbeteren. Dit wil men bereiken door wijk- en dorps-belangenorganisaties te versterken en toekomstbestendigheid van accommodaties te verbeteren.  Lees hier meer.

Vergrijzing vraagt om aanbod in Nieuw Dijk
In het dorp Nieuw Dijk verandert de samenstelling van de bevolking waardoor de behoefte aan voorzieningen ook verandert. Dit heeft invloed op het gebruik van verschillende accommodaties in het dorp. I.v.m. vergrijzing zou er bijv. naar zorgfuncties gekeken kunnen worden, maar ook andere accommodaties in het dorp, zoals de kerken, hebben een tweede betekenis nodig om te blijven bestaan. Lees hier meer.

Vernieuwing gemeentehuis in Rijnwaarden
De gemeente Rijnwaarden fuseert met de gemeente Zevenaar en de ambtenaren vertrekken uit het huidige gemeentehuis. Huisartsen willen een deel van het pand gaan gebruiken voor een praktijk. Er is nog ruimte over om ‘in te kleuren‘. De gemeente Rijnwaarden wil inwoners meer betrekken bij de invulling van de dorps-accommodaties. Zij wil meer ruimte creëren voor burgerparticipatie. Dit project lijkt hier zeer geschikt voor. Lees hier meer.

Inclusie voor jongeren in Duiven
In Duiven willen jongeren met een beperking of/en met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om te participeren creëren. Lees hier meer.

Kulturhus de Nieuwhof in Westervoort
Westervoort heeft een Kulturhus ‘De Nieuwhof’. Men ging uit van betrokkenheid van omwonenden maar dit lijkt in zeer beperkte mate het geval te zijn. De ‘culturele’ ontmoetingen inwoners van Westervoort blijven beperkt terwijl dit wel één van de doelstellingen van het Kulturhus is. Lees hier meer.