De Krachtige Leerkring

Op dit moment zijn er zeven Krachtige Leerkringen.

Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden, moet je samenwerken over de grenzen van organisaties en door disciplines heen. In de Krachtige Leerkringen gaan professionals en studenten samen aan de slag met deze maatschappelijke vraagstukken. Zij nemen elkaar mee in de uitdagingen en kansen van het samen leren in diverse netwerken. Dit gebeurt vanuit de driehoek  onderwijs, onderzoek en praktijk/werkveld.

Onderwijs
Onderwijs zorgt voor het stimuleren van een onderzoekende en ondernemende houding. De studenten worden opgeleid in de praktijk. Dit draagt bij aan hybride leeromgevingen.
Onderzoek
Door de koppeling met onderzoek zijn lectoren betrokken en wordt de theorie meer aan de praktijk gekoppeld (en vice versa). Hierdoor is multidisciplinair onderzoek mogelijk.
Praktijk/werkveld
Het werkveld levert betrokken organisaties met professionals die leren om lokaal aan de slag te gaan met belangrijke vraagstukken. Samen versterken zij het netwerk en brengen zij hun organisatie actief in beweging.

Thematisch en regionaal
Een Krachtige Leerkring geeft de samenwerking structuur. Gemeenten, professionals, burgers en studenten bepalen gezamenlijk de agenda en definiëren hoe zij met een maatschappelijke vraagstuk aan de slag willen. De samenwerking kan op twee manieren worden ingezet: door middel van een gedeeld thema uit het onderzoeks-en leerprogramma van de Zorgalliantie of door een gemeenschappelijk vraagstuk dat speelt in de eigen regio.

Krachtige Leerkringen: koploper in het Zorgpact
De werkwijze van Zorgalliantie en daarbinnen de Krachtige Leerkringen werkt en spreekt aan. Niet voor niets zijn zij beiden aangewezen als koploper in het landelijk actieleernetwerk: een landelijk verbond dat nieuwe samenwerkingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs stimuleert.

Op de infographic hieronder zie je hoe wij werken in onze Krachtige Leerkringen (voorheen Krachtige Regionale Leerkringen genoemd). Ook in pdf beschikbaar.