Iedereen maakt de dienst uit!

Dinsdag 31 januari 2017 vond in Nijmegen de bijeenkomst plaats waarop participanten van de Zorgalliantie tijdens drie tafelrondes kenbaar kon maken aan welke thema’s zij zich zouden willen verbinden. Wij kijken terug op een zeer inspirerende bijeenkomst waarin veel kennis en informatie is gedeeld en contacten zijn gelegd.

Aan welke thema’s gaan we ons de komende 2 jaar verbinden? Zie onderstaand overzicht voor de mogelijkheden.

 

1. Leefbaarheid: van gesloten zorg naar samen leven in de wijk

 

2. Huisvesten statushouders

 

3. Technologie: acceptatie vergroten van technologie in zorg en welzijn

 

4. Gebiedsgericht werken: co-creatie in het bruishuis

 

5. Vrijetijdsbesteding: van zorg naar regulier

 

Naast de vijf bovenstaande thema’s zijn er nog andere gebieden waar we ons als Zorgalliantie op willen gaan inzetten.

  1. Armoede
  2. Met zorg naar werk
  3. Omgaan met morele dilemma’s als professional
  4. Werken in netwerken van professionals en burgers
  5. Mobiliteit

 

Mocht je meer willen weten over een bepaalde thema of wil je er in jouw organisatie concreet mee aan de slag? Stuur dan een email naar zorgalliantie@han.nl.