Ontmoeten en samen doorbreken

© Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
In 2021 verscheen de Gids ‘Armoede doorbreek je niet alleen’, ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hogeschool Utrecht en Saxion Deventer. In deze brochure valt te lezen op welke manier professionals en ervaringsdeskundigen als vervolg hierop in de praktijk, in hun regio Ontmoetingen organiseren. We lichten in deze uitgave de aanpak kort toe en beschrijven ook het vervolgtraject op de Ontmoetingen zoals deze al hebben plaatsgevonden in de gemeente Lingewaard. Voor meer informatie over de Ontmoetingen in de regio Lingewaard, neem contact op met:
Wil van den Hurk (Stichting Welzijn Lingewaard)
E w.vandenhurk@swlingewaard.nl
Jonathan van Deutekom (Zorgalliantie)
E j.vandeutekom@han.nl

Publicatie: Ontmoeten en samen doorbreken