Anders kijken naar impact

Werkplaats Sociaal Domein Arnhem Nijmegen
Impact staat volop in de belangstelling. Bestuurders, professionals, wethouders, ambtenaren, bewoners: iedereen die een rol heeft in het sociaal domein krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Impact inzichtelijk maken is een vast onderdeel van verantwoording in de beleidscyclus geworden, tussen gemeenten als opdrachtgever en maatschappelijke organisaties of sociale ondernemers als opdrachtnemer. In de praktijk leidt dat tot allerlei vragen van zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties. Wat is impact nu eigenlijk? Wat verstaan we eronder? Hebben we daar wel een gemeenschappelijke visie op? En belangrijker nog; hoe kunnen we samen met de mensen waarom het gaat via sociale interventies de impact op hun leven vergroten? Is wat en hoe we het doen de juiste weg om burgers te ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met lastige situaties op hun levenspad? Over het algemeen verstaat men onder impact de langere termijn effecten van een aanpak op een groep of de maatschappij. De logische koppeling tussen impact en verantwoording was voor ons een reden om vanuit drie werkplaatsen sociaal domein te gaan samenwerken. Verantwoording leg je namelijk altijd af ten aanzien van iemand of een instantie. Dit impliceert een machtsverhouding
en draaien degenen die het budget beheren of hierover besluiten aan de knoppen. Verantwoording wordt op deze manier een sturingsmechanisme binnen organisaties en systemen en een tool voor managers. Echter, waar het in het sociaal domein om gaat is de betekenis van verantwoording als gedeelde verantwoordelijkheid.
Hoe kunnen we professionals ondersteunen om vanuit de bedoeling te werken, namelijk verandering teweegbrengen die ten goede komt aan de mens waarom het gaat? Dit gaat ook over impact hebben, maar dan op het dagelijkse leven van mensen.

2805855_Werkplaatsen Sociaal Domein_anders kijken naar impact