Direct toepasbare zorgtechnologie door samenwerking iXperium Health en Zorgalliantie

Eén platform voor alle vragen en antwoorden over technologie in zorg, welzijn en sport. Twee jaar geleden startte het iXperium Health. De Zorgalliantie was vanaf begin betrokken, een bijzondere samenwerking volgde. “Technologie in zorg, welzijn en sport is een alomvattend thema, dat kun je niet als één losstaand project aanpakken. Daarom ben ik zo blij met deze samenwerking”, vertelt programmamanager Maurice Magnée van het iXperium Health.

Technologie in zorg en welzijn is een van de hoofdthema’s van het onderzoeks- en leerprogramma van de Zorgalliantie. Veel organisaties aangesloten bij de Zorgalliantie zien toekomst in het gebruik van technologie, maar zijn nog zoekend in wat er kan en hoe ze dat aanpakken. Daarom zoekt de Zorgalliantie continu naar verbinding en samenwerking met partijen in het onderwijs, onderzoek en werkveld om hier oplossingen voor te bedenken. De samenwerking met het iXperium Health was dan ook een logische stap. Dit innovatieve lab van de HAN richt zich op technologie in zorg, welzijn en sport. Niet alleen om het onderwijs te verrijken met nieuwe technologie en toepassingen, maar zeker ook om de effecten hiervan te onderzoeken en om professionals te inspireren en te helpen bij de implementatie en borging daarvan. Kortom: een centraal expertisecentrum waar onderwijs, werkveld en onderzoek nauw met elkaar optrekken.

“Door het iXperium Health is er een plek binnen de HAN ontstaan waar initiatieven samenkomen waar continuïteit is om het over technologie te hebben, onderzoek te doen en de producten te borgen richting het onderwijs. Eindelijk is die plek er, voor al je vragen over technologie in zorg en welzijn!”, vertelt projectleider Jonathan van Deutekom van de Zorgalliantie, en tevens ambassadeur van het iXperium Health, uit. “En altijd in verbinding met de driehoek”, vult Magnée aan. “Altijd verbonden aan onderzoek, praktijkinstellingen en altijd met behulp van studenten in het onderwijs.”

Sociale technologie meer aandacht
Zorg en welzijn staan op het moment voor een aantal grote uitdagingen. De vraag naar zorg en hulpverlening neemt toe, terwijl er minder geld en geschoold personeel is. Technologie kan hierbij helpen, door bijvoorbeeld het sociale netwerk te helpen versterken van cliënten of ondersteuning in het dagelijks functioneren voor mensen met een beperking. “Ook sociale technologie krijgt meer aandacht”, vertelt Magnée. “Vanuit Sociaal Werk is een actieplan gemaakt gericht op sociale technologie.” Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat digitalisering de hulp en ondersteuning toegankelijker maakt.

Toch zijn veel organisaties nog steeds voorzichtig als het over inzet van technologie gaat, ook al zit daar een verschuiving in. Magnée: “Die handen aan het bed: dat moet ook zo blijven. Technologie kan daarbij ondersteunen of helpen het slimmer te organiseren. Ik wil dat mensen een realistische en kritische houding ontwikkelen ten opzichte van dit thema. Het is zo alomvattend en het gaat ook echt niet meer weg. Je moet weten hoe je je moet verhouden ten opzichte van die ontwikkelingen. En daar is zo’n platform en de samenwerking met de Zorgalliantie heel belangrijk voor.”

Technologie moet je ervaren
Terug naar januari 2019, ruim 150 bezoekers bezochten Technology Talks, georganiseerd door iXperium Health en de Zorgalliantie. Bij dit evenement werden nieuwe toepassingen van technologie in de zorg, welzijn en sport gepresenteerd en onderstreepte tegelijkertijd de start van iXperium Health en de samenwerking met de Zorgalliantie. Zo werden de resultaten van het onderzoek naar sociale robot Tessa gepresenteerd. Magnée: “Er is een jarenlang proces aan voorafgegaan, van samen zoeken en zien wat er speelt in de praktijk een platform te geven.” En dat het een platform kreeg binnen de HAN voor docenten, onderzoekers, studenten in verbinding met professionals uit het werkveld, was hard nodig vinden de mannen. “Mensen moeten beeld en geluid hebben bij technologie. Niet alleen maar over praten, maar het ervaren”, legt Van Deutekom uit. “Technologie moet je gebruiken om er een beeld bij te krijgen van wat je er mee wilt. En dat het leuk, boeiend, spannend en complex is.”

Inspiratie: meer inzicht in kansen van technologie
De meeste organisaties uit het werkveld komen dan ook met een inspiratievraag. Een voorbeeld dat Magnée en Van Deutekom aandragen is de iXpiratiesessie van RijnWaal. “Ze hebben technologie uitgeprobeerd en daarna hebben we het gesprek gevoerd over wat ze als organisatie nodig hebben om een stap te maken. Dat begint met inspiratie.” De stap van inspireren, experimenteren en uiteindelijk implementeren is iets waarin iXperium Health faciliteert. “Voor Rijnwaal leidt het tot een aanpak hoe zij verder gaan met technologie, in samenwerking met studenten van de HAN. Deze aanpak kan model staan voor meer organisaties als zij naar het iXperium Health komen. Of als wij naar de locatie komen.” Het iXperium Health gaat namelijk ook op bezoek in het werkveld, bijvoorbeeld met een bus vol technologie. Magnée: “We zijn sowieso al steeds meer op locatie, vaak met inspiratie en kleine experimenten, maar ook steeds vaker met onderzoeksgerichte activiteiten.”

Toepasbaar in de praktijk
Belangrijk is dat het iXperium Health een plek is waar alles bij elkaar komt. Onderwijs, onderzoek en werkveld. Een voorbeeld waar dat gebeurde, was bij de vraag vanuit het onderwijs om het leren van communicatievaardigheden te verbeteren. “We hebben nu een samenwerking met het bedrijf The Simulation Crew uit Nijmegen”, vertelt Magnée. De eigenaar Jutten en Magnée ontmoetten elkaar tijdens de eHealth week. “Deze organisatie richt zich vooral op communicatietrainingen en waren zich sinds kort op Virtual Reality aan het doorontwikkelen. In vrij korte tijd is een VR-simulatie gemaakt om een intakegesprek te kunnen voeren met een virtuele cliënt. Ontwikkeld door het bedrijf met input van studenten en docenten van de HAN. Het eindresultaat: een mooi product dat in ons onderwijs een plek kreeg.” Om een effectieve inbedding in het onderwijsmogelijk te maken, is er nu ook onderzoek aan verbonden. Van Deutekom voegt toe: “De vraag over communicatie en gespreksvoering speelt bij meer organisaties, ook bij de partijen aangesloten bij de Zorgalliantie. Hoe leer je op een andere manier vaardigheden aan bij je medewerkers? Eerder gebruikten we vooral rollenspellen met acteurs, een hele toestand om te organiseren. Dit zou weleens efficiënter kunnen zijn en misschien ook wel krachtiger.”

Waar voorheen vooral aandacht was voor het inspiratiestuk en het ondersteunen van technologie experimenten, komt implementatie steeds vaker op de agenda bij de zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten bij de Zorgalliantie. “We krijgen steeds vaker vragen over de condities waaraan een organisatie moet voldoen om technologie goed te laten landen. Of: hoe ondersteunen we vanuit het iXperium Health en de Zorgalliantie organisaties hier goed bij?”, legt Van Deutekom uit. “We willen organisaties uit het netwerk van de Zorgalliantie, die stappen willen maken op dit thema, verbinden in het iXperium Health en samen de lijn op uitzetten.” Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op verbinding tussen de ambassadeurs. “Je hebt mensen nodig die voor de beweging naar technologie zorgen. De zorg staat onder druk, de werkdruk is hoog, de mensen doen technologie ernaast. Door goede samenwerking in het iXperium Health met die ambassadeurs kan de praktijk een stap verder komen.” Magnée ziet daar ook kansen in: “Ik vind het zeker interessant om regelmatiger samen te komen met de partners van de Zorgalliantie die al met dit onderwerp bezig zijn, een structurele verbinding aan te gaan.”

Opschaling
Beiden zijn erg tevreden met de huidige rol van het iXperium Health, maar ze zien nog kansen voor de toekomst. Van Deutekom: “We komen nu in een fase om werkveld en onderzoek nog beter aan het iXperium Health te verbinden, zodat het ook echt een plek wordt waar netwerkorganisaties gebruik van maken. Opschaling is de volgende stap.” Daarom investeren ze nu vooral op onderzoek, door onder andere lectoraten te verbinden. Dit kan ook leiden tot meer handleidingen en handvatten die te gebruiken zijn in het onderwijs, maar uiteindelijk ook voor het werkveld. “We verwachten volgend jaar meer handleidingen online beschikbaar te maken op onze website. Over hoe je een product kan gebruiken, maar ook met verschillende toepassingsmogelijkheden.”

Volgend jaar wil het iXperium Health ook meer samenwerking zoeken met ervaringsdeskundigen en cliënten. “We hebben eerder nagedacht over participatieplekken in het iXperium Health. Samenwerken met cliënten doen we nog te weinig, terwijl die stem in het geheel nog wel sterker kan. Alle drie de niveaus (cliënten, professionals en organisaties) vind ik even belangrijk. We richten ons nu nog veel op die organisaties en professionals.” Daar ligt een mooie kans voor de contacten van de Zorgalliantie. De beide heren zijn dan ook “heel blij met deze samenwerking.”


iXperium Health zoekt contact
Heeft technologie in zorg en welzijn jouw interesse? Ben jij actief in jouw organisatie met dit thema en wil je meedenken? Neem contact op met Jonathan van Deutekom, dan brengen we je graag in verbinding met het iXperium Health.