Alliantiemakelaar Marc Horsten

Alliantiemakelaar voor de regio’s Rivierenland, Noord Limburg en Noordelijke Maasvallei bij de Zorgalliantie, Marc Horsten, houdt zich onder andere bezig met burgerinitiatieven. Hij richt zich op de thema’s wonen, zorg en welzijn.
E marc.horsten@han.nl

In wat voor project(en) ben je actief?

Rivierenland
“In Rivierenland ben ik actief in de Taskforce wonen en zorg. Ik hou mij bezig met het ontwikkelen van woon zorg visies, woonvormen voor aandachts-groepen, zoals kwetsbare jongeren, ouderen(migranten), nieuwkomers, statushouders”, vertelt Marc.
“Daarnaast ben ik betrokken bij de leerkring ervaringswerk van het Rivierenland met stichting Rivierenland Herstelt / GB Autisme in samenwerking met de ervaringswerkers van Ixta Noa als opdrachtgever. Met als doel de samenwerking tussen professionals wonen, welzijn, zorg en ervaringswerkers in de lead te stimuleren. En te leren van de do’s en don’ts als het gaat om leerwerkplekken in wijk en of dorp en de samenwerking met partners in de community in de vroeg signalering.”

Marc is bovendien betrokken in het project ‘Langer thuis wonen’, de samenwerking met het leeratelier ‘Veerkrachtig ouder worden’ en bij het verbinden van good practices aan onderzoek. “Bijvoorbeeld het ouderen migranten project  Sleutelpersonen  dat thematisch voorlichting (o.a. dementie) organiseert voor de Turkse, Molukse en Marokkaanse gemeenschap”, geeft hij aan. “Verder ben ik betrokken bij het realiseren van een lab- en werkplaats voor de HAN in het Rivierenland. Samen met ondernemer Mark Hofman van de Verschilmakerij wordt er een HAN hub/ verbindingsstation gerealiseerd bij het centraal station van Tiel.”

Noord-Limburg en Noordelijke Maasvallei
Marc is in Noord-Limburg en de Noordelijke Maasvallei betrokken bij de doorontwikkeling (SPRONG-project). “De 2SHIFT SPRONG-groep is een samenwerkingsverband van HAN University of Applied Sciences en Fontys Hogescholen. Onze ambitie is het vergroten van eerlijke kansen op gezond leven. Dit doen we door het vormgeven en versterken van gemeenschappen als fundament voor het creëren van die eerlijke kansen op gezond leven. Vanuit deze gemeenschappen werken we in co-creatie aan structuur (i.e. systeem), sociale en technologische innovaties.”

In dit SPRONG-project wil hij de bestuurlijke visie van Mooi Maasvallei organisatorisch beter laten aansluiten op de praktijk. Ook verheldert hij de rolverdeling in de samenwerking tussen labs- en werkplaatsen, wijkdocenten, alliantiemakelaar, professionals wonen, welzijn, zorg, en de burgerinitiatieven. Op die manier bouwt hij het netwerk van de Zorgalliantie uit. En hij wil de zorg en woningbouwcorporaties beter op elkaar laten aansluiten.

“Deze regio kenmerkt zich door en loopt voorop in de visie rondom positieve gezondheid. Maar zet zich ook in voor de innovatieve ontwikkeling van de voorzorgcirkels”, legt Marc uit. “Denk aan KBO’s [seniorenorganisaties, red.], welzijnsorganisaties voor ouderen, Sociom, woningcorporatie Mooiland en Pantein. Deze regio loopt voorop. En er valt daar veel te leren. Zo ook voor onze studenten die we betrekken bij opdrachten voor onze 3 lab- en werkplaatsen in deze regio. Vanuit de werkplaats Afferden bijvoorbeeld gaan we in gesprek over een samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas en Synthese.”

Wat is er zo bijzonder aan jouw project(en)?
“Burgerinitiatieven zijn vaak de opdrachtgever van onderzoeksvraagstukken. Zij zijn dan ook leidend om zoveel mogelijk impact te genereren; de ontwikkeling komt van onderop. De kunst is daar dan studentengroepen, onderzoekers en lectoraten aan te koppelen. We spelen op die manier in op de behoeften van de samenleving en maken daarin het verschil. Want burgerinitiatieven bereiken veel beter hun achterban. Simpelweg omdat zij de taal van de wijk of het dorp spreken.”

Wat trekt jou aan in jouw project(en)?

“Het is vooral de praktijk die mij raakt en voedt in de zaken die ik als alliantiemakelaar agendeer en aanjaag. Ik heb vooral aandacht voor preventie en het voorkomen van uitsluiting van groepen die extra aandacht vragen.”

Wat is de status van jouw project(en)?
“Mijn projecten zijn nog in opbouw en in ontwikkeling (zie hier boven).”

Kun je aangeven wat de doelgroep van je project(en) vindt?
“We betrekken de doelgroep altijd. Want zonder verbinding is er geen impact. De Zorgalliantie wil daarom aansluiten bij de signalen uit de samenleving met het burgerinitiatief als opdrachtgever. Met de inzet van IPL en PZW. En met het door ontwikkelen via methodisch en domein overstijgend onderzoek.”

Zijn er nog plannen voor de toekomst?
“Ik heb de focus op drie thema’s en die zijn per regio verschillend. Dat heeft te maken met de beperkte tijd en inzet. Want ik heb maar 1 dag per regio.”

Kun je wat vertellen over eventuele kansen die je ziet voor jouw project?
“Ik zie heel veel kansen, maar het is zaak focus te houden. Er is maar beperkt tijd en formatie. Als er intern beter geschakeld zou worden en er ruimte komt bij onderzoekers om aan te sluiten bij de praktijk, zou dat een mooie uitkomst zijn. Al is het maar een inventarisatie die later opgepakt kan worden.”

Zijn er andere projecten die je zou willen opstarten?
“Vast wel, maar ik heb nu even voldoende om mij mee bezig te houden. Binnenkort ga ik met collega’s op studiereis naar Japan. En begeleid ik een student die gaat onderzoeken hoe ziekenhuizen in Japan samenwerken met informele netwerken en welzijn. Gezien de toekomst is dat een mooie focus om mee aan de gang te gaan. Want onze samenleving gaat heel rap vergrijzen. In 2030 is 1 op de 4 van de mensen 65 jaar en ouder. Tegen die tijd hebben we minder professionals en zullen we elkaar meer moeten helpen. En dus een beroep moeten doen op de informele zorg die gaat toenemen. In Japan is 1 op de 3 boven de 65 jaar en daar is de samenleving ingericht op wonen, zorg en welzijn.”