Kennismaken: nieuwe alliantiemakelaars

Wat doet een alliantiemakelaar? Welke vragen spelen er in een Krachtige Leerkring (KL)? Drie, recent aangenomen, alliantiemakelaars vertellen over hun motivatie om alliantiemakelaar te worden en voor welke uitdagingen ze staan.

Marc Horsten | Tiel en Rivierenland
Wie ben je?
Mijn naam is Marc Horsten en sinds september werkzaam voor de Zorgalliantie/Krachtige Kernen als alliantiemakelaar Rivierenland. Naast dat ik als makelaar aan de slag ben, werk ik als projectleider ‘welzijn op recept’ en wijkcoach bij Mozaïek Welzijn. Ik ben getrouwd en hou van wandelen, hard lopen, muziek, kunst & cultuur. Ben tevens als vrijwilliger actief voor het wijkplatform HDR en woon aan de Noorderplas van de Bossche wijk de Maaspoort.

Waarom ga je aan de slag als alliantiemakelaar?
Vanaf 1992 ben ik steeds werkzaam geweest in het welzijnswerk en diverse functies en rollen. Steeds stond bij mij de vraag van de inwoner centraal, wat is nu de vraag en het probleem? Welke signalen spelen een rol. Wie hebben we daarbij allemaal nodig? Ons speelveld is zo versnipperd. Zijn we wel in staat om over de grenzen van je eigen domein te kijken? Als wijkcoach doe je niets anders dan informele en formele partijen aan elkaar binden om samenhang en sterke wijk- en dorpsnetwerken realiseren. Toen ik de vacature alliantiemakelaar voorbij zag komen, dacht ik: deze klus is geknipt voor mij. Na 10 jaar in 5 van de 8 gemeenten in het Rivierenland rond te hebben rond gelopen, acht ik mezelf in staat om er een regionale agenda voor op te stellen.

Wat ga je doen als alliantiemakelaar?
In eerste instantie ga ik vooral in kaart brengen waar er al samenwerking is tussen wonen, zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast inventariseren welke (nieuwe) thema’s er spelen en leven bij burgerinitiatieven, professionals, bestuurders en kijken waar onderzoekers, lectoren en studenten kunnen aansluiten. Nieuwe thema’s zijn o.a. de energietransitie, duurzaam wonen en de oost Europese migranten problematiek. Daarnaast ga ik de blauwdruk en methodiek vroegsignalering onbegrepen gedrag in Tiel (en de regio) doorontwikkelen.

Waar liggen je grootste uitdagingen?
Ervaringswerkers, Wijkggz, wijkcoaches, wijkbeheerders en woonconsulenten met elkaar samen laten werken in kwetsbare wijken, dat is niet zomaar een feit. Hoe vroeger we schulden, dementie, eenzaamheid signaleren en we mensen een plek kunnen geven bij een dagbesteding in de wijk, worden hoge zorgkosten voorkomen en wordt de leefbaarheid verbeterd. De komende de periode gaan onze wijken en dorpen in een rap temp vergrijzen, naast een tekort aan woningen, zullen we slimmer en domeinoverstijgend met elkaar aan de slag moeten. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen, door samen te leren in de praktijk te ontdekken en te ervaren, gebruik makende van zoveel mogelijk expertises en zienswijzen. Thema leerkringen zijn daarbij een prima middel om impact te leveren op beter wonen en betere zorg en welzijn.

Melanie de Kater | Noord-Limburg, de Noordelijke Maasvallei en Land van Cuijk
Mijn naam is Melanie de Kater en sinds augustus werkzaam voor de Zorgalliantie/Krachtige Kernen als alliantiemakelaar. Ik ben iemand die graag en hard werkt. Naast dat ik als makelaar aan de slag ben, ben ik ook docent Social Work. In de privé sfeer valt te melden dat ik de rollen als echtgenoot, moeder, muzikant, sporter en vrijwilliger heb. En wees gerust; aan slapen kom ik ook nog toe.

Waarom ga je aan de slag als alliantiemakelaar?
Integraal samenwerken heeft de toekomst en wat is er nu mooier dan deze wijze van samenwerken te bevorderen en te volgen vanuit de driehoek onderwijs/onderzoek/praktijk. De domeinen zorg, welzijn en wonen met elkaar verbinden in samenwerking met andere disciplines (bijvoorbeeld technologie) is waar ik blij van word. Interdisciplinair samenwerken, domein overstijgend en financieel ontschotten, heb ik de afgelopen jaren onderzocht tijdens mijn master opleiding. Deze kans om als makelaar hier verder in door te ontwikkelen en hier een verbindende factor in te zijn, is mijn motivatie om mij in te zetten in Noord Limburg en de Noordelijke Maasvallei.

Wat ga je doen als alliantiemakelaar?
In eerste instantie ga ik vooral in kaart brengen waar er al samenwerking is tussen onderwijs/ onderzoek/praktijk. En daar ligt ook gelijk een grote uitdaging voor dit moment. ‘Stiekem’ gebeurt er al best veel in het mooie Noord-Limburg en de Noordelijke Maasvallei. Door meer zicht te krijgen en te geven op al deze initiatieven en ‘good practices’ kunnen we nog meer van elkaar leren en door ontwikkelen.

Waar liggen je grootste uitdagingen?
Mijn grootste uitdaging op dit moment is meer zicht krijgt op het domein wonen. Vanuit mijn opleidingen en werkervaring ben ik voornamelijk bezig geweest met welzijn en zorg. Zijdelings was wonen hier zeker bij aanwezig in mijn blikveld, maar nu moet dit nog meer focus krijgen van mijn kant in verbinding met welzijn en zorg.

Joep Tiernego | De Liemers en Achterhoek
Mijn naam is Joep Tiernego en sport en bewegen speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik heb mijn studie Sport, Gezondheid en Management (nu Sportkunde) gecombineerd met een topsportcarrière in het volleybal en ben via een omweg in 2016 weer teruggekomen bij HAN Sport en Bewegen. Waar mijn achtergrond in de talentontwikkeling ligt, is mijn werk zich redelijk snel gaan verschuiven naar het verbeteren van de leefbaarheid in achterstandswijken. Hierin is mijn werk altijd geweest om projecten te draaien met studenten én het werkveld om uiteindelijk onderzoek, onderwijs en het werkveld dichter bij elkaar te brengen. Een tijdje heb ik hiernaast nog gewerkt als beleidsadviseur Sport en JOGG bij de gemeente Overbetuwe en de afgelopen jaren maak ik mij naast mijn werk druk met mijn Master Sport en Beweeginnovatie en ben ik bestuurslid van de Arnhemse Sport Federatie.

In de vijf jaar dat ik in de sport- en beweegsector actief ben, merk ik dat mijn werk zich van sport steeds meer verschoof naar gezondheid  en actieve mobiliteit (fietsstimulering) en de kans om als alliantiemakelaar aan de slag te gaan voor de Zorgalliantie gaf mij de kans om mij verder te verbreden met de sector zorg, maar mij vooral nog meer te verdiepen in het begeleiden en verbinden van processen en mensen. Als alliantiemakelaar ben ik verantwoordelijk voor de regio de Liemers en Achterhoek. In het begin zal de focus liggen op het bestendigen en borgen wat er in de Liemers al gebeurt en daarna met de partners van de Zorgalliantie verder kijken waar de ambities liggen. Mijn persoonlijke doel om sport en bewegen eerder in processen te betrekken hoop ik hier ook zeker aan bij te kunnen dragen. Vraag mij daarom ook vooral wanneer je iemand zoekt om mee te denken!

De grootste uitdaging ligt voor mij in de zorgsector. Hoewel ik de preventieve kant goed ken, is de curatieve kant nieuw voor mij. Dit is een hoop informatie die mijn kant op komt. Daarnaast is er al een hoop gedaan in de Liemers en is het de kunst om dit scherp te krijgen, zodat de rijdende trein op snelheid blijft.

Contactgegevens
Marc Horsten | marc.horsten@han.nl
Melanie de Kater | melanie.dekater@han.nl
Joep Tiernego | joep.tiernego@han.nl

Definitie alliantiemakelaar
De opdracht van de alliantiemakelaar is om het creëren, delen en gebruiken van kennis in de KL te bevorderen door verbindend te communiceren (kennismakelaar). Een alliantiemakelaar of thematrekker is iemand die vanuit het programmateam van de Zorgalliantie/Krachtige Kernen een dagdeel of dag per week aanwezig/betrokken is bij de Krachtige Leerkring (KL). Een alliantiemakelaar is dit voor een gebied, een thematrekker voor een thema. Voor de studenten die actief zijn in een KL kan er vanuit het onderwijs een wijkdocent aangesteld worden. De alliantiemakelaar/ thematrekker en wijkdocent is een verbindende schakel (bemiddelaar) tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.