Alles op zijn kop en snel schakelen

De geplande tribune-activiteiten annuleren, wat kan er nog wel en wat niet in de leerkringen en waar zien we kansen? Het programmateam van de Zorgalliantie ging direct na de afgekondigde corona maatregelen met elkaar in de actiemodus en vele nieuwe, mooie acties zijn opgestart.

In de zes Krachtige Leerkringen en in drie andere soorten leerkringen van de HAN (Sparkcentres) zijn professionals en studenten samen in een gebied aan de slag met actuele maatschappelijke vraagstukken. ”In gebiedsgerichte leerkringen liepen studenten met opdrachten rond, waarover moest worden afgestemd’, geeft Wendy Kemper-Koebrugge aan. “Dat was de eerste klus om met de praktijk af te stemmen wat er wel niet door kon gaan of wat op een andere manier zou kunnen.” In themagerichte leerkringen is het verschillend hoe lang professionals met elkaar samenwerken in de leerkring. Kemper: ”De worsteling zat hier in de groepen die elkaar nog niet zo goed kenden. Wat kun je dan digitaal doen en wat niet? En we hadden ook verschillende tribuneactiviteiten gepland die geannuleerd moesten worden.”

Nieuwe mogelijkheden
“Wij hebben als team meteen in het begin gezegd, dat zo’n coronacrisis vreselijk is maar dat het ook kansen biedt”, zegt Kemper. “Je ziet nu dingen die je gewoonlijk niet zult meemaken. Professionals die nu bepaalde dingen niet meer mogen doen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer in de buurt mogen komen van cliënten. Waarbij de andere kant van het vraagstuk is: wat gebeurt er nog wel? Wat gaan mensen zelf met elkaar opstarten of welke initiatieven nemen ze?” Ook de studenten in de leerkringen kunnen nu niet volledig ingezet worden en zouden genoeg opdrachten moeten krijgen, zodat zij hun tijd daar toch waardevol kunnen gebruiken. Kemper: “Organisaties komen bij ons met de vraag om ze te helpen reflecteren na deze tijd. Want nu gebeuren er dingen die ze in de toekomst door willen zetten. Wat vind je van online en offline over de initiatieven die burgers nu met elkaar in de coronatijd opstarten? Met dit vraagstuk zijn de studenten in de leerkringen daarom op dit moment aan de slag gegaan. Voor het najaar zijn er verschillende versnellingskamers gepland. Waarin we het onderzoek ‘Burgers zorgen voor elkaar’, naast allerlei onderzoek wat door anderen is gedaan, gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Ik ben er trots op dat we dat aan onze kant heel slagvaardig voor elkaar hebben gekregen.”

Uitdaging
Op veel thema’s gebeuren dingen die organisaties ook in de toekomst wel willen doorzetten. Hoe voorkom je dat je weer terug gaat naar af? “Bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie die activiteiten opzet in het ziekenhuis’, geeft Kemper aan. “De partijen spraken met elkaar af, dat ze het gingen doen en achteraf wel zouden kijken hoe het verrekend moest worden. Dat was vijf jaar geleden nooit gebeurd. Of een bestuurder van een zorgorganisatie die voor de crisis een projectje beeldbellen had dat nu een enorme vlucht heeft genomen. Wat je niet wilt, is dat iedereen zegt dat het alleen tijdens de corona kon. Dat willen we met die versnellingskamers in het najaar ook bereiken. We hebben gezien wat er allemaal mogelijk is en nu gaan we doorpakken.”

Andere kant
Naast de mooie initiatieven die ontstaan, is er ook een zorgelijke kant. Bijvoorbeeld de kant van armoede. Mensen die helemaal onder uitgaan, omdat ze dupe zijn van de economische recessie.” Wij vonden als netwerk al dat we iets moesten met werkende armen en van uitkering naar werk”, geeft Kemper aan. “Maar de huidige actualiteit maakt dat nog tien keer scherper. Met elkaar moeten we blijven kijken hoe we leren van ervaringen, ook op het thema armoede. Het is voor ons netwerk de uitdaging om in de driehoek praktijk, onderwijs en onderzoek te blijven leren op al onze thema’s.”