Geannuleerd – Zorgalliantiecafe | Omgaan met mensen met onbegrepen gedrag in de wijk

Wanneer:
26 MRT. 2020 om 15:00
Waar:
Tiel

—–> Informatie activiteiten

Geannuleerd

In Tiel is met succes gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Tielse wijk Rauwenhof door middel van ‘community building’: het vergroten van signalering en het verantwoordelijkheidsgevoel (sociale cohesie) in de buurt. In het informele en formele netwerk is samengewerkt aan vroegsignalering om escalaties te voorkomen. Al lerend werken aan oplossingen die bijdragen aan zelfredzaamheid en een veilig thuisgevoel in de buurt. We delen graag de opbrengsten van deze aanpak tijdens het Zorgalliantiecafé!

In gesprek met

  • Monique van Doorn (buurtbinder) en Thea Bergstra, trainer, coach ervaringswerkers van Tiel Herstelt

Tijd
15.00-17.00 uur

Waar
Tearoom, de Vier Gravinnen 52, 4001 RZ Tiel

Programma
14.00 -14.15 uur       Opening en welkom door Wendy Kemper-Koebrugge (programmateam
Zorgalliantie)
14.15-16.30 uur         Korte presentatie van de pilot en de bouwstenen in de wijk Rauwenhof via
interviews met Thea Bergstra Tiel Herstelt, Monique van Doorn Buurtbinder
Rauwenhof 
16.30-16.45 uur         Oprichting leerkring Tiel (Wonen, Welzijn, Zorg en Onderwijs)
16.45 uur                    Rondvraag en afsluiting

Achtergrondinformatie
Bouwstenen
Opbrengst van deze aanpak is het ontstaan van een methodiek, met de onderdelen : signaleringsgroep en buurtbinders, Tiel Herstelt en schriftelijke en digitale wijkcommunicatie voor en door bewoners en in de wijk actieve burgerinitiatieven,  waarbij zorg en welzijnspartners aansluiten en samenwerken zoals de wijkgerichte GGZ.

Innovatielijn
Het doel is de inclusie van mensen die om uiteenlopende redenen, verward gedrag vertonen, vroegtijdig te signalen en op te vangen.  Door te werken aan grotere zelfredzaamheid en zelfinzicht kom je tot een werkwijze voor die voor alle wijken bruikbaar is.
Met als uiteindelijk doel het voorkomen van crisissituaties, minder huisuitzettingen, minder meldingen, meer zelf inzicht bij verwarde personen en minder inzet van politie.

Community building
Nextdoor is de hub voor de buurt, waarin je op een betrouwbare manier je buren leert kennen en informatie, spullen en diensten met elkaar kunt delen. Het doel van Nextdoor is te voorzien in een vertrouwd platform waar buren over de hele wereld kunnen samenwerken voor een sterkere, veiligere en gelukkigere gemeenschap.
Next Door Nederland (Michel Visser)

>> Lees meer over het onderzoek in de wijk Rauwenhof
>> Mozaiek Rauwenhof 2 maart 2020

*Woningbouw SCW is inmiddels gefuseerd met SWB (Buren/Neder-Betuwe) in Thius : www.thius.nl

Aanmelden