Geannuleerd – Kick-off Kletsbot

Wanneer:
20 MRT. 2020 om 15:00
Waar:
Galvanistraat 1, Ede

Na afloop van het onderzoekstraject organiseren wij een eindpresentatie waarvoor je van harte uitgenodigd bent. We houden je op de hoogte via deze site. 

——

Het is zover: de kick-off van het project Kletsbot! Kletsbot is een empathische chatbot voor ouderen die zich thuis eenzaam voelen. Welzijnsorganisatie Malkander en de focusgroep ouderen Ede werken in een proeftuin-project samen met de Zorgalliantie, HAN University of Applied Sciences en sociaal ondernemers VOF Kletsbot en Hooked om ouderen vitaal te houden. Je bent van harte welkom om bij de kick-off aanwezig te zijn.

Datum
Vrijdagmiddag 20 maart bij Malkander

Tijd
Van 15.00-17.00 uur

Locatie
Businesslounge Ondernemerscentrum Bouwstede, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede

Aanmelden
Jonathan van Deutekom, projectleider Zorgalliantie

Programma
15.00-15.15 uur
Inloop
15.15-15.20 uur
Welkom door Jonathan van Deutekom namens de Zorgalliantie
15.20-15.30 uur
Introductie Kletsbot door Lars Nieuwenhoff namens initiatiefnemers
15.30-16.00 uur
Aanleiding en belang van het onderzoek Kletsbot: dr. Marian Adriaansen, HAN lector Innovatie in de Care + in gesprek met betrokkenen van de proeftuin: scope, doel, betrokkenen  en plek inwoners, proces & mijlpalen
16.00-16.15 uur
Officieel startmoment van het onderzoek door bestuurder Maudy Hylkema van Malkander: Kletsbot in gebruik!
16.15-16.45 uur
Live-demonstratie en uitleg van de ‘Wizard of Oz’ onderzoeksmethode: dr. ir. Rene Bakker, HAN lector Networked Applications
16.45-17.00 uur
Afsluiting en gelegenheid voor vragen en interviews

Achtergrondinformatie
Kletsbot biedt een actief luisterend oor en nodigt uit tot een praatje, wat op zichzelf al heel prettig kan zijn. De chatbot kan een hulpvraag herkennen en professionals voorzien van een extra middel voor preventie. Welzijnsorganisatie Malkander en de focusgroep ouderen Ede werken in een proeftuin-project samen met de Zorgalliantie, HAN University of Applied Sciences en sociaal ondernemers VOF Kletsbot en Hooked om ouderen vitaal te houden. Het concept wordt één maand lang bij ouderen thuis op een innovatieve manier getest. Van 23 maart tot 16 april krijgen zeven ouderen in Ede Kletsbot thuis om dagelijks een praatje te maken. Bestuurder Maudy Hylkema van Welzijnsorganisatie Malkander zal de Kletsbot in gebruik nemen.

Actief luisterend oor in thuissituatie
Kletsbot is een voorbeeld van de inzet van nieuwe, betaalbare technologie om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen of te verminderen. De ontwikkeling van de chatbot speelt in op het toenemend aantal eenzame mensen, het grote tekort aan vrijwilligers, de druk op mantelzorgers, de bezuinigingen en tekorten in sociale hulpverlening. 

Opzet in samenspraak met ouderen
In de aanloop naar het traject is één van de netwerkpartners van Malkander – OpZorg – betrokken. OpZorg heeft een krachtig netwerk in Ede en benaderde mensen uit de doelgroep voor deelname aan het project. Het idee van Kletsbot is met een grote groep ouderen besproken. Daarbij is onderzocht of en hoe Kletsbot kan aansluiten bij hun thuissituatie en is ouderen gevraagd of zij aan het onderzoek willen deelnemen.

Testen chatbot via ‘Wizard of Oz’ experiment
Kletsbot is een toepassing van nieuwe technologie met de inzet van het sociaal netwerk van ouderen, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Ouderen krijgen een empathische chatbot in huis waarmee zij gesprekken kunnen voeren. Het testen van Kletsbot vindt plaats door een ‘Wizard of Oz’ experiment, een snelle en goedkope ‘proof of concept’. Daarbij gaat het om goed zicht te krijgen op de vragen: wat is het effect van de chatbot op het gevoel van eenzaamheid van ouderen, wat verwachten zij er van en hoe is hun waardering?

Prototype empathische chatbot
Na de testfase wordt toegewerkt naar een prototype van de chatbot als 
een maatje voor een praatje in de thuissituatie en voor een ondersteunend netwerk. De volgende versie van Kletsbot wordt dan bij een veel grotere groep mensen uit de doelgroep ingezet. Meerdere organisaties kunnen samenwerken aan een businesscase. Als het prototype en de businesscase ‘passend’ zijn, start de productiefase. Via de Zorgalliantie kunnen betrokken partners in een breder netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen participeren in de (doorontwikkeling) van Kletsbot, de empathische chatbot.

Meer informatie
Jonathan van Deutekom, projectleider Zorgalliantie (06) 456 74 960
Hans Jansen, projectleider proeftuin Kletsbot (06) 155 69 050