Subsidie voor empathische chatbot: Kletsbot

Het nieuwe project ‘Kletsbot: proof of concept empathische chatbot voor ouderen’ is gehonoreerd in de KIEM-hbo call 2019. Dat betekent dat de Zorgalliantie het komende jaar met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA aan de slag gaat met het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen door middel van een chatbot.  

Meer dan 63% van de ouderen boven de 85 jaar voelt zich eenzaam (blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD-en, CBS en RIVM). Vanaf 75 jaar is dit percentage ook al meer dan 52%. Door overlijden van familie en kennissen is niet iedereen meer in staat om het sociaal netwerk sterk te houden. Met Kletsbot zetten we betaalbare technologie in om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen of verminderen. Met een nieuwe technologie die inspeelt op het toenemend aantal eenzame mensen, het tekort aan vrijwilligers, de druk op mantelzorgers, bezuinigingen en tekorten in de sociale en maatschappelijke hulpverlening.

Empathische gesprekken
Kletsbot is een empathische chatbot voor ouderen. Deze is aantrekkelijk om tegenaan te praten doordat technieken van empathische gespreksvoering (Adriaansen & Caris, 2011) worden toegepast. Elke dag kletspraatjes, zo simpel kan het zijn. Kletsbot biedt een actief luisterend oor. Door betaalbare technologie die in elke huiskamer toepasbaar is en eenvoudige vragen, kan Kletsbot eenzaamheid wegnemen. Hij nodigt met de juiste vragen de bewoner uit tot een praatje. Ook kan Kletsbot een hulpvraag herkennen.

Met Kletsbot krijgen professionals een extra middel voor preventie. Daarom zijn bij dit project niet alleen de Zorgalliantie, de HAN en de bedenkers van dit concept (ondernemers VOF Kletsbot en Apenrots) betrokken, maar ook welzijnsorganisatie Malkander, de Gemeente Ede en de focusgroep ouderen Ede. Om ouderen vitaal te houden, is eerder in de gemeente Ede een initiatief geweest om ouderen meer te betrekken bij activiteiten. Via een tablet of consoles kregen de ouderen toegang tot het ‘Scherm van Ede’. Professionals van Malkander hebben deze ervaringen gebruikt om het concept ‘Scherm van Ede’ samen met ondernemers en de HAN door te vertalen naar de Kletsbot.

Direct toepasbaar
Deze subsidie aanvraag richt zich op het uitwerken van het concept Kletsbot en het toetsen van dit concept bij ouderen met eenzaamheidsgevoelens uit de gemeente Ede. Dat doen we met een ‘Wizard of Oz’, een aanpak die middels simulatie de werking van Kletsbot goedkoop en snel toetst bij de doelgroep thuis. Met deze proof of concept dragen we bij aan de topsector Life Sciences & Health.