Aandacht voor arbeidsmarkt, leefwerelden en vrijwilligers

06-10 Versnellingskamer: Nieuwkomers | Hoe helpen we vrouwelijke statushouders een plek te vinden in de Nederlandse samenleving en op de arbeidsmarkt? Hoe sluiten we beter aan bij de leefwerelden van nieuwkomers? Welke invloed heeft corona op deze ontwikkelingen? In de versnellingskamer rondom het thema Nieuwkomers stonden deze vragen centraal. 

Ondanks dat de versnellingskamer op het laatste moment van een fysieke naar een online bijeenkomst werd verplaatst, zorgde het niet voor minder aanmeldingen. Op 6 oktober logden de bijna 30 deelnemers in op Microsoft Teams. De groep, bestaande uit statushouders, studenten, HAN-onderzoekers en docenten, professionals van maatschappelijke organisaties en gemeenten uit regio deelden in digitale kanalen (zogenaamde break out roomservaringen en inzichten aan de hand van drie thema’s   

Kloof tussen statushouders en samenleving verkleinen 
In kamer 1 stond het thema Spanningen tussen leefwerelden en systeemwerelden van nieuwkomers centraal. Uit het vooronderzoek van thematrekker Simone Boogaarts en collega’s blijkt dat wat gemeenten en organisaties aan ondersteuning bieden, niet altijd duidelijk is of aansluit bij de behoeften van statushouders. Daarbij is het lastig om in een ander land ‘opnieuw te beginnen, vertelt studentonderzoeker Yousef Darwish. Zeker voor oudere mensen, omdat het voor hen vaak lastiger is een nieuwe taal of cultuur eigen te maken. Hoe verklein je de kloof tussen de leefwereld van de statushouder en de Nederlandse samenleving? De deelnemers dragen voorbeelden aan zoals een instroomproject voor nieuwkomers die willen werken in de ouderenzorg. En meer aandacht voor de structuren en morele codes ide Nederlandse samenlevingNa intensieve uitwisseling zagen de deelnemers vooral kansen binnen de nieuwe wet op inburgering. Ook werd het belang van cultuursensitief werken benadrukt.  

Screenshot van de versnellingskamer nieuwkomers

Corona biedt kansen voor vrijwilligerswerk 
In de tweede
versnellingskamer spraken studenten over de relatie die je aangaat met een ander. Deze studenten onderzoeken hoe vrijwilligersactiviteiten bijdragen aan kwaliteit van leven bij statushoudersOok nam Neeltje Spit deel aan het gesprek. Zij onderzoekt de bijdrage van sociaal werkers en burgerinitiatieven aan de integratie van statushouders in Utrecht Overvecht en HoutenWat volgde was een goed, inhoudelijk gesprek over de verantwoordelijkheid van professionals bij het opbouwen en aangaan van relaties met anderen. 

De economische positie van vrouwelijke statushouders
Deelnemers van de derde kamer dachten mee over een onderzoeksaanvraag naar het versterken van economische veerkracht van vrouwelijke statushouders. Welke belemmeringen, kansen en behoeften zijn er bij deze vrouwen en hun omgeving als het gaat over werk? De HAN wil dit onderzoeken, samen met twee andere hogescholen, vrouwelijke statushouders, werkgevers en professionalsHet streven: een living lab waarin statushouders, professionals, werkgevers en onderzoekers samen leren om de economische positie van vrouwelijke statushouders te versterken, vertelt tafelleider Lineke van Hal. Deelnemers zagen hier wel kansen in. Zij vertelden bijvoorbeeld dat het lastig is om vrijwilligerswerk om te zetten in een betaalde baan. Daarnaast blijkt dat het huidige inburgeringstraject onvoldoende concrete aandacht heeft voor de arbeidsmarkt.  

Al met al een succesvolle versnellingskamer met veel nieuwe inzichten en ideeën. Een goed voorbeeld dat Boogaarts nog noemt: “Gemengde activiteiten, op basis van gelijke interesse, helpen bij inburgering en taalontwikkeling. Een goed voorbeeld is Nijmegen Zingt Nederlands. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, je komt hier samen om Nederlandstalige liedjes te zingen.”  

De deelnemende professionals gaven aan de versnellingskamer ook te zien als ontmoetingsplek en hebben behoefte aan meer contact met elkaar rondom dit thema. We kijken wat we hier in kunnen betekenen”, aldus Boogaarts.

>> Meer over het thema Nieuwkomers
>> Ook een versnellingskamer bijwonen? Ga naar agenda voor de komende versnellingskamers.