Verhelderingskamer: opzet vakgroep ervaringsdeskundigen

Elma Vriezekolk is aangetrokken als thematrekker rondom het thema ‘Armoede en arbeid’, waarbinnen het inzetten van ervaringsdeskundigheid een belangrijk element is.

“Eind september ben ik met enkele participanten van de Zorgalliantie, aanverwante organisaties en ervaringsdeskundigen in gesprek gegaan over een op te richten vakgroep voor ervaringsdeskundigen”, vertelt Elma. ”Een vakgroep zal de kennis over de inzet van ervaringsdeskundigen kunnen gaan vergroten binnen de alliantie. Na afloop gaf iedereen, unaniem, aan tevreden te zijn over de middag en iedereen wil ook betrokken blijven bij het vervolg. Een van de ervaringsdeskundigen: “Ik ben zelfs zeer tevreden, tegen de verwachting in.” Dat was misschien wel het mooiste compliment. Nu gaan we verder met het aanscherpen van het doel van de vakgroep, wat het gaat opleveren en een start maken met de eerste drie of vier ervaringsdeskundigen.”

Oogst van de middag
Enkele conclusies:

  • Ervaringsdeskundigheid brengt aanvullende competenties met zich mee en het is nodig dat dit als een professie erkend wordt.
  • Een vakgroep zorgt ervoor dat er intervisie mogelijk is tussen ervaringsdeskundigen die bij verschillende organisaties werkzaam zijn en daarmee het vak van ervaringsdeskundigheid verder kunnen optimaliseren.
  • Organisaties uit de Zorgalliantie kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk iemand in dienst nemen als er nu nog geen mogelijkheid is om iemand een voltijd contract aan te bieden.
  • Ook aandacht nodig voor hoe je ervaringsdeskundigheid optimaal benut en hoe je andere mensen in de organisatie meeneemt in de waarde van ervaringsdeskundigheid.

Doel vakgroep

  • Voor organisaties levert dit nieuwe professionals op, namelijk professionals met een aanvullende set van competenties behorende bij ervaringsdeskundigheid.
  • Voor ervaringsdeskundigen levert dit een groep op, waarin zij aan de hand van intervisie hun rol in een organisatie, in het onderwijs of in onderzoek nog steviger kunnen neerzetten.
  • Voor inwoners betekent dat dat de nieuwe professional, naast de bestaande hulpverlener, dichtbij staat en vertrouwen geeft. Deze persoon begrijpt namelijk als geen ander hoe het is om bijvoorbeeld in armoede te leven. Geen vervanging van de huidige professional dus, maar een andere rol naar de inwoner toe.

Betrokken organisaties

De organisaties en mensen betrokken bij de opzet van de vakgroep: Bindkracht10, Stichting MEE, Rijnstad, Synthese, Mozaiëk, gemeente Tiel, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Financieel Fit, Rijk van Nijmegen én ervaringsdeskundigen Bibi, Jeroen en Marc.

Ook meedoen?
Stuur gerust een e-mail naar Elma Vriezekolk: elma.vriezekolk@han.nl