Nieuw: thematrekkers aan de slag

Krachtige Leerkringen Liemers of Brakkenstein zijn voorbeelden van krachtige leerkringen of eigenlijk gebiedsleerkringen. Professionals en studenten gaan samen in de leerkring aan de slag met de maatschappelijke vraagstukken en bepalen gezamenlijk de agenda. Het onderzoeks- en leerprogramma van de Zorgalliantie kent vijf hoofdthema’s: participatie, nieuwkomers, gebruik van technologie, armoede & arbeid en inclusie van verwarde personen. Recent heeft de Zorgalliantie thematrekkers aangetrokken die een thema en de leerkringen met elkaar gaat verbinden.

Leerkring overstijgend
De gebiedsleerkringen zijn een heel eind op weg met de opbouw. Bijvoorbeeld het thema ‘gebruik van technologie’ draait heel goed. Daar zit een community achter die al een aantal jaren nauw met elkaar samenwerkt. “Maar als je kijkt naar de andere thema’s zoals participatie en armoede & arbeid dan vonden we dat dat nog te weinig uit de verf kwam”, licht Wendy Kemper-Koebrugge toe. “We willen dat helder is wat in die krachtige leerkring gebeurt op die thema’s, maar ook dat overstijgend bekend is wat je er mee doet.” Als programmateam vonden ze dat er te weinig aan toekwamen om het goed van de grond te krijgen. Daarnaast deelt het team de mening dat als het over de inhoud van de thema’s gaat niet iemand vanuit onderwijs en onderzoek leidend moet zijn in het verkennen, maar iemand vanuit het werkveld. “We zijn rondom de thema’s armoede & arbeid, nieuwkomers en inclusie van verwarde personen in ons netwerk en bij onze participanten op zoek gegaan naar mensen die echt voor een thema staan”, vertelt Wendy. “Voor nieuwkomers hebben we nu iemand via Forte Welzijn, dat is een van onze participanten. Op het gebied van armoede & arbeid hebben we nu een zzp’er, maar het is wel iemand die in Nijmegen heel goed op dit thema zit. En op het gebied van inclusie van verwarde personen hebben we iemand die daar projecten voor in de wijk doet en die verbonden is aan het lectoraat van de HAN.”

Thema’s helder maken
Een nieuwe beweging is ingezet met het aantrekken van thematrekkers. Maar hoe krijg je nu inzichtelijk wat er gebeurt op een thema in een leerkring? Van het thema armoede & arbeid was een lijst van mensen die al eerder in het thema geïnteresseerd waren. “We hebben de thematrekker de lijst met namen gegeven en gevraagd om gesprekken aan te gaan met al die mensen”, geeft Wendy aan. “Dat heeft ertoe geleid dat we nu twee dingen hebben: de subthema’s benoemd en er is in oktober een verhelderingskamer gepland. Een subthema is bijvoorbeeld de relatie armoede en gezondheid. We weten dat daar een relatie is, maar dat die vanuit verschillende kanalen wordt ingevlogen. Soms wordt iemand met armoede zichtbaar via de welzijnskant, maar komt ook net zo vaak via de huisarts in beeld. Armoede is nooit een alleenstaand probleem. Al gauw werd ook helder dat ervaringsdeskundigheid belangrijk is voor dit thema, dat we daar nog een ervaringsdeskundige aan hebben gekoppeld.”

Ook voor het thema inclusie van verwarde personen wil de Zorgalliantie dezelfde slag gaan maken als bij het thema armoede & arbeid. Bij de verkenning op het thema bleek echter dat er al een thematiek zichtbaar werd. “Mensen met verward gedrag blijven thuis wonen en gaan niet meer naar instellingen”, zegt Wendy. “Je hebt aan een kant de welzijnsprofessionals die werken in wijk. En andere kant wat doe je als burger als je buurman verward gedrag gaat vertonen? De zorgorganisaties hebben niet altijd precies in de gaten hoe ze elkaar optimaal benutten. Met deze verkenning bekijken we welke partijen in ons netwerk hierbij willen aansluiten en vandaaruit kunnen we het verder uitbouwen.”

Het thema participatie is heel breed en kun je er al veel subthema’s onder benoemen. Denk aan burgerkracht of over samen zorgen in de wijk voor ouderen. “Hier hebben we met elkaar als team nog wat denkwerk te verrichten, voordat we hier een thematrekker op kunnen zetten”, geeft Wendy aan. “Het is nog te breed om goed in ons netwerk weg te zetten. Met nieuwkomers weten we eigenlijk dat er veel projecten lopen. Daar zijn we net in gesprek met een thematrekker om daar dezelfde slag mee te maken.”

Ambitie
Veel gesprekken gevoerd en subthema’s benoemd. Maar wat gaan we nu precies zien of merken van het werk van een thematrekker? “Dat je straks per thema weet, dit is het onderzoeks- en leerprogramma” , zegt Wendy. “Dit is wat we ermee willen. Dit is de ambitie, dit zijn de projecten en dit zijn de resultaten. Ook is zichtbaar geworden welke projecten eventueel gekoppeld zijn aan welke krachtige leerkringen. En er is gekeken naar 2020 en nagedacht over de tribuneactiviteiten welke activiteiten we hiervoor willen oppakken met elkaar.”