Uitnodiging Zorgalliantiecafé

Welzijnsorganisatie Synthese nodigt je van harte uit om mee te debatteren in een nieuwe editie van het Zorgalliantiecafé.

De vraag die Synthese op tafel legt:

WEET DE NIEUWE WELZIJNSWERKER DE WEG IN HET DORP?

Synthese ziet een mismatch tussen de behoeften vanuit de dorpen, en de competenties waarmee nieuwe welzijnswerkers van de opleidingen komen.

De dorpsondersteuner

Bewoners bundelen hun krachten op eigen initiatief in lokale coöperaties en stichtingen. Ter ondersteuning van deze samenwerkingen komt een nieuwe functie op, de dorpsondersteuner. De nieuwe sociaal werkers, zijn echter vooral opgeleid om individuele ondersteuning te bieden. Het profiel van de opbouwwerker die zich richt op het collectief, is ondergesneeuwd. Hoe kan de opleiding Sociaal Werk beter aansluiting vinden op de vraag vanuit de dorpen?

Synthese daagt studenten, opleiders en medewerkers van organisaties in wonen, zorg en welzijn uit, om hierover te discussiëren. Het debat vindt plaats onder leiding van Wendy Kemper-Koebrugge van de Zorgalliantie.

📍 LOCATIE: Aula in de Molkenboerstraat (locatie HAN)
🕒 DATUM EN TIJDSTIP: 1 maart van 16:00 tot 18:00

Wil je meepraten? Stuur dan een e-mail onder vermelding van naam, functie, organisatie naar zorgalliantie@han.nl of bel 024-3530537

Met vriendelijke groet,

Wendy Kemper en Joke Abbring, Zorgalliantie
Mieke Cruijsberg, Synthese

Meer informatie over het Zorgalliantie café