Het Zorgalliantiecafé

De Zorgalliantie biedt haar leden het Zorgalliantiecafé aan. Het café is een plek voor debat dat gaat over een thema/ vraag/ behoefte die speelt bij de participant. Het café impliceert een intiem en informele ontmoeting waar de interactie tussen de deelnemers voorop staat.

Samen met de gastvrouw/ heer die het café organiseert wordt inhoud gegeven aan het programma, eventueel gebruikmakend van inspirerende sprekers. Het café staat onder leiding van een gespreksleider die zorgdraagt voor de uitwisseling en voortgang van het gesprek waarbij er voldoende ruimte is voor aanwezigen om deel te nemen. Immers de ontmoeting staat centraal!
De organisatie van het café wordt verzorgd door het projectteam van de Zorgalliantie in nauwe samenwerking met de organisatie die hier gebruik van wil maken.

Doelgroep
Tot de doelgroep van het café behoort iedereen die zich tot het desbetreffende thema voelt aangesproken. Dit kunnen professionals, bestuurders, leidinggevenden, ondernemers, burgers  e.a. zijn. Kortom iedereen die mee wil denken en praten is welkom.

Wil je meer informatie over het café stuur dan een email naar zorgalliantie@han.nl of bel naar 06 55 43 41 46