Zorgalliantiecafé: de welzijnswerker 2.0

Zorgalliantiecafé als podium om te delen en te vragen.

De kunst van het delen

Professionals in het sociale domein houden zich in de regel liever bezig met hun werk, dan dat ze erover vertellen. Toch is dat vertellen erg belangrijk, zo blijkt maar weer tijdens een Zorgalliantiecafé op 1 maart 2018. Dit keer organiseerde de Limburgse welzijnsorganisatie Synthese het café in samenwerking met de Zorgalliantie. Projectleiders van Synthese kregen het podium, om de succesvolle manier waarop zij samenhang creëren in Noord-Limburgse dorpen, te delen.

Gat dichten
Synthese koos als locatie voor het Zorgalliantiecafé het HAN-gebouw, waar de sociaal werkers van de toekomst worden opgeleid. Op verzoek van de welzijnsorganisatie bestond het publiek niet alleen uit collega’s uit het werkveld, maar ook uit opleiders. Zo kon Synthese het Zorgalliantiecafé gebruiken om een prangende vraag te stellen: “Studenten Social Work vinden het belangrijk om ‘mensen te helpen’. Ze hebben vaak vooral oog voor individuele hulpverlening. Terwijl wij als welzijnsinstelling behoefte hebben aan mensen, die met bewoners de samenhang in buurten en wijken kunnen vergroten. De vraag is hoe we dat gat kunnen dichten.”

Via het netwerk van de Zorgalliantie schoven mensen uit onderwijs, wonen en welzijn aan in het café. In die mix ontstond de waarde en energie, die zo hard nodig is om de lastige zorg- en welzijnsvragen van de toekomst het hoofd te bieden. Zo bleken tijdens dit café de praktijkervaring en praktijkvragen van Synthese, goede aanvullingen op de ontwikkeling van de opleiding Social Work. Dankzij de ontmoeting in het Zorgalliantiecafé, komt de vraag van Synthese nu terug in praktijkevent dat de opleiding Social Work op 29 maart organiseert. Tijdens dat event staat de ontwikkeling van de nieuwe opleiding centraal.

Volle tribune
Met activiteiten als het Zorgalliantiecafé wil de Zorgalliantie actief bijdragen aan kennisdeling. En dat betekent niet alleen een podium bieden aan goeie initiatieven, maar ook een plaats op de tribune voor mensen, die nieuwsgierig zijn naar inspirerende ontwikkelingen in zorg- en welzijn.
“We willen de kennis uit de Krachtige Regionale Leerkringen en uit organisaties die zijn aangesloten bij Zorgalliantie, verder de wereld in helpen”, zegt Wendy Kemper van de Zorgalliantie. “Best kans dat een organisatie in ons netwerk al ervaring heeft met oplossingen of vernieuwingen waar een ander behoefte aan heeft. Wij zijn er om handen en voeten te geven aan dat netwerkleren. En dat begin allemaal met vertellen en delen.”

Zelf een vraag of een mooi project om te delen in een Zorgalliantiecafé? Neem contact op met Wendy Kemper. Wendy.Kemper@han.nl

Zie onderstaande film voor het verhaal van Synthese.
Het rapport dat Synthese heeft gemaakt voor gemeente Horst kun je opvragen door een mailtje te sturen naar Zorgalliantie@han.nl.
Wil je meedenken over de ontwikkeling van Social Studies: op 29 maart vindt bij de HAN het Praktijkevent Social Work plaats.