“Zorgalliantie sterk concept”

Jos van der Meulen samen met Phillip Phan

Phillip Phan samen met Jos van der Meulen

De Zorgalliantie heeft als onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bezoek gekregen van het review team van de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO). De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De Zorgalliantie sprak met Prof. Phillip Phan, Professor of Strategy and Entrepreneurship aan de Johns Hopkins Carey Business School. Met enthousiasme heeft hij gereageerd over de manier waarop we erin slagen om bruggen te slaan met de regio, MKB en ook andere kennisinstellingen.

Brede interesse en belangstelling
De leden die Nederland aandeden kwamen uit Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, USA, Polen en België. Het diverse gezelschap heeft een brede interesse en belangstelling getoond voor onze onderwijs- en onderzoeks activiteiten binnen de HAN. Dit in het kader van ondernemen en innoveren. Het is natuurlijk onmogelijk om in één dag alles te laten zien, maar de Hogeschool spreekt van een geslaagde dag en is in staat geweest hen een goed beeld te geven van de rijkdom aan projecten, initiatieven en programma’s die er binnen de HAN zijn. Het reviewteam heeft naast een gesprek met de Zorgalliantie ook gesproken met docenten en studenten, management en staf, CvB, Gelderland Valoriseert, het project Theewaterskloof, InternationaliseringCvVO, samenwerkingspartners bij de KvK en Oost NV, het Instituut IB& C en tot slot SEECE. We hebben veel complimenten in ontvangst mogen nemen over de manier waarop we werken aan een ondernemende houding hogeschoolbreed, lof voor de coherente wijze waarop dit gebeurt en voor bijvoorbeeld de inzet van ondernemers als gastdocenten.