Zorgalliantie in kopgroep Zorgpact

Logo_Zorgpact_Kopgroep_diap_RGBZorgalliantie heeft een plaats bemachtigd in de kopgroep van het Zorgpact. In deze kopgroep zitten vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid.

Doekle Terpstra, aanjager van Zorgpact, “De samenwerking tussen zorg en onderwijs moet allereerst in de regio plaatsvinden. Daar treffen onderwijs- en zorginstellingen elkaar en daar kan goed worden ingespeeld op de specifieke zorgbehoefte van elke regio.” Hij roept bestuurders en professionals in onderwijs, zorg en overheid op samen aan de slag te gaan.

Op dinsdag 2 december is een landelijk werkdag georganiseerd waarbij de Zorgalliantie samen met andere koplopers zich presenteert. Hierbij zullen zij het gesprek aangaan over samenwerken in de regio; succesfactoren, het betrekken van partners en uitbreiden van het netwerk en de do’s en don’ts van samenwerking. Wat kunnen deze koplopers van elkaar leren?

Zorgpact
In april is het Zorgpact van start gegaan op initiatief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee spelen zij in op de veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie en het belang van regie bij de patiënt. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Het Zorgpact wil dit stimuleren en versterken door op regionaal niveau partijen bijeen te brengen. Concrete doelen zijn het ontstaan van breed gedragen regionale actieagenda’s, opgesteld en uitgevoerd door de betrokken partijen en het in beeld brengen van goede voorbeelden in de Kopgroep.

Klik hier voor meer informatie over Zorgpact.