maatschappelijke ontwikelingen

Zelfsturend of zelforganiserend?!

Sinds een politicus heeft gezegd dat managers sukkels zijn is het imago van de leidinggevende tanende. Veel managementlagen zijn wegbezuinigd en de vrijgekomen verantwoordelijkheden gedelegeerd naar de werkvloer. Teamleiders met een ‘plusje’ of een professional met een plustaak pakken de zaak op. Wel of niet betaald gaan zij met het team aan de slag onder het mom van zelfsturend/ zelforganiserend. Ineens realiseert men dat de verantwoordelijkheid voor het zelforganiseren en sturen door de betrokken teamleden zelf kan worden afgedaan. Dat het geld scheelt is meegenomen. Ik ben het eens met de aanname dat professionals zelf hun werk het beste kunnen organiseren waarvan buurtzorg een prachtig voorbeeld is. Alleen nu de vraag of de verantwoordelijken voor de zelfsturende/ zelforganiserende teams ook bekwaam zijn om dit proces aan te sturen? Wat denk je?