Hoe is het met jouw digitale vaardigheden gesteld?

Technologie wordt steeds belangrijker in de zorg. Een cliënt kan bijvoorbeeld technologie aangeboden krijgen waardoor deze langer zelfstandig kan blijven wonen en via beeldbellen kunnen de cliënt en zorgverlener vaker contact hebben. Ook administratieve taken gebeuren steeds vaker digitaal, zoals het schrijven van uren, maar ook informatie opslaan in een elektronisch patiënten dossier. Om met deze ontwikkelingen mee te gaan is het belangrijk dat werknemers in de zorg voldoende digitale vaardigheden bezitten (ook wel e-skills genoemd).

Ontwikkeling zelfscan
In 2014 heeft het kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN onderzocht welke e-skills nu en in de toekomst nodig zijn. De uitkomsten wordt momenteel als basis gebruikt in de ontwikkeling van een zelfscan digitale vaardigheden. Deze wordt ontwikkeld door onderzoekers van het kenniscentrum Publieke Zaak aan de HAN, in samenwerking met de Zorgalliantie, in het bijzonder Siza, ZZG zorggroep en Pluryn. Deze zelfscan brengt in kaart hoe het gesteld is met de digitale vaardigheden met betrekking tot de zorg van de respondenten. De uitslag van de scan kan gebruikt worden door een medewerker om inzicht te krijgen in zijn of haar eigen vaardigheden. Daarnaast kan de uitslag van de scan gekoppeld worden aan een opleidingsprogramma, waardoor de medewerker direct aan de slag kan met het verbeteren van de digitale vaardigheden. Ook helpt de uitslag van de scan de organisatie om een beeld te krijgen van de vaardigheden van alle medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een inschatting te maken van wat er nodig is om een nieuwe technologie succesvol te implementeren.

Momenteel wordt de concept-zelfscan gepresenteerd aan medewerkers van diverse zorginstellingen (Siza, ZZG zorggroep, Pluryn en het Maanderzand) om de scan te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de volledigheid van de vragen en of de vraagstelling duidelijk is. In een volgende stap zal de scan afgenomen worden onder een groep van ongeveer 200 zorgmedewerkers om de vragen te valideren en de betrouwbaarheid van de zelfscan vast te stellen. Op basis van deze test zal de vragenlijst verbeterd worden, maar ook kunnen al uitspraken gedaan worden over het algemene niveau van e-skills binnen een organisatie. In mei verwachten we dat de zelfscan klaar is en beschikbaar voor gebruik.

Meedoen?
Zorginstellingen kunnen zich nog aansluiten bij het onderzoek. Hoe meer instellingen meedoen hoe beter wij kunnen bepalen of de zelfscan geschikt is. De zorginstellingen die meedoen krijgen op hun beurt inzicht in de digitale vaardigheden van de werknemers. Voor meer informatie: neem contact op via mieke.kleppe@han.nl.