Zelfregie als uitgangspunt in het beroepsonderwijs

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in Zorg en Welzijn is er in de zomer van 2019 door WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, een kwalitatief onderzoek gestart naar de trends en ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in Zorg en Welzijn, in de regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Daarvoor zijn negentien personen van zeven verschillende mbo- en hbo-onderwijsinstellingen in regio Midden-, Zuid-, en ZuidwestGelderland geïnterviewd, waaronder de Hogeschool Arnhem en Nijmegen(HAN) met Wendy Kemper-Koebrugge. De interviews zijn samengevat in dit artikel en dienen als input voor de uitwerking van de gekozen strategische thema’s in de Strategische arbeidsmarkt- en onderwijsagenda 2025 van regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Deze agenda wordt geïntegreerd in het meerjarenplan 2025 van WZW.

Met de strategische arbeidsmarkt- en onderwijsagenda willen zorg- en welzijnsorganisaties er samen met het mbo- en hbo-onderwijs voor zorgen dat er in de regio continu goed toegeruste professionals voor de sector beschikbaar zijn. Deze uitdaging pakken zij met elkaar aan door een agenda te maken die boven de toevalligheid en politieke en economische invloeden staat.

Eind 2019 is onder begeleiding van de Argumentenfabriek, in drie denksessies de basis voor de strategische agenda gelegd. De implementatie hiervan wordt in 2020 gezamenlijk opgepakt, waarbij wordt aangesloten op alle acties en initiatieven die al plaatsvinden.