ZELF Lingewaard klaar voor Surprise Open Your Eyes!

ZELF Lingewaard heeft het WIKI huis in gebruik genomen.

Het WIKI huis, in bruikleen gegeven door de HAN en opgezet bij en door Presikhaaf bedrijven, wordt door ZELF gebruikt als fysiek instrument om mensen samen te brengen rondom nieuwe burgerinitiatieven.

ZELF is de aanjager van burgerinitiatieven in Lingewaard en ontwikkeld een methode om samen met maatschappelijke organisaties en de HAN ondersteuning te geven aan de totstandkoming van nieuwe burgerinitiatieven.

Wil je weten hoe zij dat doen in Lingewaard? Klik hier voor ZELF

Kom dan naar de valorisatiemarkt tijdens het evenement Surprise Open Your Eyes

24 juni ’s middags, locatie Molkenboerstraat in Nijmegen.