Woonstichting Valburg stelt zich voor

Foto Marc“Woonstichting Valburg is een kleine, zelfstandig opererende woningcorporatie, ons woningbezit telt ongeveer 1225 huurwoningen.” vertelt Marc Jansen, directeur/bestuurder. “Sinds de oprichting in 1980 staan wij garant voor sociale volkshuisvesting in de voormalige gemeente Valburg, nu gemeente Overbetuwe. Ons werkgebied strekt zich uit over de dorpskernen Andelst, Hemmen, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten” aldus Marc.

“Ik ben vanuit de Woonstichting Valburg actief om het wonen in de dorpen van de gemeente Overbetuwe verder te ontwikkelen. Mensen en organisaties mee te krijgen of juist te steunen in hun initiatieven. Een woningcorporatie levert slechts een bijdrage aan het ‘woongeluk’. Wij zoeken partijen die ook een bijdrage leveren, zoals de Zorgalliantie.
Ik ben lid van de Kerngroep Welzijn, Wonen, Werk&Zorg en Onderwijs (WWW&ZO), voorzitter van het Bondgenootschap voor geletterdheid en bestuurslid van de Special Olympics Nationale Spelen 2016. Geboren en getogen in Nijmegen, nu wonend in Zetten. Getrouwd, drie kinderen en ‘bezig’.”