Woonstichting Valburg sluit zich aan!

Woonstichting Valburg is een kleine, zelfstandig opererende woningcorporatie. Het woningbezit telt ca. 1225 huurwoningen. Sinds de oprichting op 8 februari 1980 staat de Woonstichting garant voor sociale volkshuisvesting in de voormalige gemeente Valburg, die na een gemeentelijke herindeling is opgegaan in gemeente Overbetuwe. Het werkgebied strekt zich uit over de dorpskernen Andelst, Hemmen, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten.