Wonen, leven en zorgen in de wijk of dorp vormgeven in en met de krachtige gemeenschap

Projecten die actief zijn onder deze maatschappelijke opgave (programmalijn):

Inclusiviteit
De Huiskamer van Heteren zet de pijlers onder meer op inclusief handelen. Vraag vanuit de praktijk: hoe zorgen we dat er ook ‘andere’ doelgroepen binnenkomen, zoals ouderen uit de zorginstellingen, zoals het naastgelegen Stichting Samen Zorgen. Volgens een netwerksetting brengen organisaties kennis aan tafel en het streven is om dit uitgebreider op gebiedsniveau te implementeren.

Inzet van creatieve tools om inwoners te bereiken
In de gemeente Overbetuwe sluiten studenten aan op een inwonersinitiatief voor bankjes op diverse plekken. Na de uitvoering en plaatsing van de bankjes door de gemeente, blijken deze een waardevolle bijdrage voor sociale kwaliteit te zijn én een creatieve manier om inwoners die wellicht anders ‘buiten de boot’ blijven, in contact te brengen met andere inwoners.

In wijkhuiskamer het Zilverhuus in gemeente Lingewaard zijn er bijvoorbeeld kwetsbare inwoners aangehaakt door middel van het oprichten van een band. De muziek werkt helend en doet een beroep op een diepere emotie, waardoor zwaardere problematiek voorkomen wordt.

In Heteren is een leefplekmeter onderzoek gedaan, dat herhaald zal worden. Doel: in kaart brengen hoe inwoners het wonen en leven in de wijk waarderen en wat hieraan verbeterd kan worden om meer kwetsbare mensen te bereiken. Zo ook in Doornenburg, waar het juist ging om jongeren.

Welzijn op recept
In gemeente Lingewaard is het platform Samen Kwiek in ontwikkeling, een platform waar zorg en welzijn samen moeten komen: door krachtige netwerken laagdrempelig inzetten op preventie. Daarnaast geven huisartsen in diverse gemeentes naast of in plaats van een recept voor zorg, een recept voor welzijn. Het kost niks, is laagdrempelig en daardoor meer bereikbaar. Studenten hebben bijgedragen aan een handzaam boekwerk over welzijn op recept. Enerzijds zodat welzijnsorganisaties zoals Forte Welzijn en Stichting Welzijn Lingewaard hiervan kunnen gebruikmaken; anderzijds kan de gemeente met deze info hier beleid op maken. Het project is in een nieuwe fase beland: welke welzijnsarrangementen missen er nog met betrekking tot zorgen in de wijk? Hoe werkt gezondheidscentrum en gemeente met elkaar samen om deze zorg makkelijker en toegankelijker te maken?

Innovatie Campus Doetinchem Zorg en Welzijn
Een innovatie ecosysteem creëren waarin jonge professionals in een vroeg stadium verbonden zijn aan zorg en welzijnsorganisaties om zo een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige zorg en welzijn landschap in de Achterhoek.

Liemerslab:Participatie
Optimaliseren en uitbreiden van de ontmoetingsruimte (wooncentra Westervoort).

Doetinchemslab
Een samenwerking tussen de HAN en het Graafschap College waarin wordt geacht dat studenten (sociaal werk, AMM, AVG en APS) samen met de praktijk maatschappelijk vraagstukken (leefbaarheid bevorderen onder inwoners) oppakken met daarbij sociaal-artistiek werkvormen als middel om tot oplossingen te komen.

Rivierenland
In Rivierenland was de Zorgalliantie actief bij de Taskforce wonen en zorg, nu aanjaagteam. Daaruit voorvloeiend sluit de Zorgalliantie aan bij ontwikkelen van woon zorg visies zoals het Nona netwerk en de proeftuin in de gemeente West Maas en Waal, woonvormen voor aandachts-groepen, zoals kwetsbare jongeren, ouderen(migranten), nieuwkomers, statushouders.

Week tegen Armoede
De Week tegen Armoede stond dit jaar in het teken van ‘wat wél werkt’. Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. We zien toenemende kloven tussen de ‘haves‘ en ‘have-nots’. Een greep uit de artikelen & opbrengsten: