Wie wint de dorpsvernieuwingsprijs?

De dorpen Garnwerd (Groningen), Witteveen (Drenthe) en Beltrum (Gelderland) zijn verkozen tot finalist voor de Dorpsvernieuwingsprijs. Om te bepalen wie winnaar wordt van de prijs, bezoekt de jury komende donderdag 4 mei Garnwerd en Witteveen. Vrijdag 12 mei ontvangt het Gelderse dorp Beltrum de juryleden.

Maar liefst 28 dorpen dongen dit jaar mee naar de Dorpsvernieuwingsprijs. Dat betekende meer aanmeldingen dan ooit van dorpen die werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. De drie finalisten anticiperen ieder op hun eigen manier op onze veranderende maatschappij. Zij lieten 25 dorpen achter zich in de race. De tweejaarlijkse Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hebben demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp invloed op dorpen en kleine kernen? Ja… Maar door hier tijdig op te anticiperen, bijvoorbeeld door het nadenken over gemeenschapsvoorzieningen in het dorp en in het verlengde hiervan: duurzaamheid (Beltrum, gemeente Berkelland), kan nieuw elan ontstaan, sociale cohesie en gemeenschapszin. Bedreiging wordt kans!
Ook Witteveen (gemeente Midden-Drenthe) besefte dat de gevolgen van ontgroening en vergrijzing aangepakt moesten worden. Concrete aanleiding was de mogelijke sluiting van de basisschool in het dorp. Een gezamenlijke analyse leidde hier tot een totaalaanpak om het dorp toekomstbestendig te maken. Voor de schoolgaande kinderen kwam een bovendorpse oplossing en de leegstaande school werd een multifunctioneel centrum. Dynamiek; de wil om zelfredzaam te zijn, zijn de positieve krachten die boven zijn komen drijven toen het roer om moest.
Ook in Garnwerd zijn bewoners zelf aan de slag gegaan om een toekomstbestendig dorp te maken voor oud én jong. Naast een coöperatie voor 232 zonnepanelen is in het dorp een commissie actief met een plan om de school een multifunctionele invulling te geven met onderwijs, zorg, cultuur, ruimte voor start ups en ontmoetingen voor jong en oud.

De jurybezoeken op donderdag 4 mei zijn gepland van 10.00-12.00 uur (Garnwerd) en van 14.00-16.00 uur (Witteveen). Het jurybezoek aan Beltrum vindt plaats op vrijdag 12 mei van 15.00 – 17.00 uur.
De jury zal deze dagen ter plekke met dorpsvertegenwoordigers in gesprek gaan en kijken welke vernieuwingen het dorp realiseert en vanuit welke drive en visie.

23 september maakt de jury, bestaande uit Joke Abbring (Hogeschool Arnhem Nijmegen; HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen); Koos Steenbergen (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Directie Democratie en Burgerschap) en Nicole Rietvelt (Programmamanager DOEN), bekend wie winnaar is van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van € 2500 voor de winnaar en € 1000 en € 500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen. Met het bedrag kunnen mooie initiatieven weer verder geholpen worden. De winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs neemt ook deel aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.
Wilt u bij de jurybezoeken aanwezig zijn en hier verslag van doen? Dat kan. Neem in dat geval contact op met de secretaris van de Dorpsvernieuwingsprijs Koos Mirck: 06-19005432 / kmirck@lvkk.nl