Werkplaats E-HRM zet koers uit

Het komend half jaar gaat de werkplaats E-HRM zich richten op de vraag:

  • Welke variabelen spelen een rol wanneer jij denkt aan het verbeteren van jouw persoonlijk welzijn. Hierbij kun je denken aan fysieke- en mentale conditie, sociale omgeving e.d.

Alvorens ons te richten op de medewerker staat de werkplaats stil bij de overwegingen (van deelnemers aan de werkplaats) om te werken aan gezondheid. Hiervoor worden de volgende vragen ter beantwoording aan de deelnemers gesteld:

  • Wat heb je het laatste jaar gezien aan mogelijkheden om gezondheid positief te beïnvloeden?
  • Welke mogelijkheden spreken je aan en waarom?
  • Wat is jouw gezondheidsdoel (geformuleerd in concreet gedrag) voor het komend half jaar?

Na de zomer richt de werkplaats zich op de medewerkers in de vorm van een concrete ambitie. De deelnemers gaan zelf aan de slag door een afdeling te kiezen waar door middel van een instrument daadwerkelijk de gezondheid positief beïnvloedt wordt. Deelnemers kiezen allen één instrument en aan het einde van het jaar worden de ervaringen omtrent de interventie gedeeld. Vormen van instrumenten kunnen zijn: het spelen van spellen, een online programma invoeren, een fysieke inspanning organiseren of maatregelen treffen die beweging stimuleert.

Voorafgaand aan deze interventies wordt gestart met een O-meting middels een Health Check. Op deze manier is het mogelijk aan het einde van het jaar de voortgang te meten.

Kort samengevat, de werkplaats gaat dit jaar over tot actie!