Werken aan een ondernemende houding

Zorg en Welzijn vraagt steeds vaker om professionals die ondernemend zijn. Maar wat houdt ondernemend zijn precies in? Tijdens de workshop Werken aan een ondernemende houding op 28 november gingen de deelnemers op onderzoek uit. Met een groep van 20 belangstellenden en HAN onderzoekers is gewerkt aan de ‘ondernemende houding’. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van het BewustwordingsInstrument Ondernemende Houding (BIOH), welke gepresenteerd is tijdens de workshop. De groep is aan de slag gegaan met de vraag wat ondernemend zijn inhoudt en waarom het überhaupt belangrijk is.

Drie jaar geleden begon de Zorgalliantie werkplaats Ondernemende zorgprofessional. Met managers van Pluryn, het ROC, Maldenburch en Careaz werkten HAN lector Frans de Vijlder en onderzoekers, Marjan Kindt, Korrie Melis en later ook Mieke Kleppe aan het concreet maken van ondernemende houding. Eén van de vragen die vanaf het begin speelde is: hoe kunnen zorg- en welzijnsprofessionals ondernemender worden? Dit leidde tot de ontwikkeling van de BIOH, een instrument bestaande uit een online vragenlijst en een daar bijbehorend teamgesprek. De BIOH is daarmee inzetbaar op individueel niveau en ook op teamniveau. Uitgangspunt hierbij is dat niet iedereen de ‘beste’ score op ondernemende houding moet hebben, maar er een balans moet zijn in elk team. De BIOH kan professionals ondersteunen om binnen een team optimaal gebruik te maken van de aanwezige ondernemende competenties.

De aanwezigen hadden voor de workshop de BIOH vragenlijst ingevuld. In deze vragenlijst geef jezelf een score op concrete voorbeelden waarbij je ondernemend zou kunnen zijn. De resultaten gaven een mooi beeld van hoe ondernemend de deelnemers zijn, en dat vooral de financiële component als lastig wordt ervaren. Met een fictief team, samengesteld uit workshop deelnemers, voerde Marjan Kindt het BIOH-teamgesprek. Hierbij lag de nadruk op de vraag: wat kun je zelf bijdragen aan deze situatie of deze verandering? Ook hier werd duidelijk dat ondernemend zijn vooral vraagt om samenwerking en elkaar kennen.

De ervaringen van Joost Krechting, gezinsregisseur bij Pluryn, boden een mooi kijkje in wat ondernemend zijn betekent. Voor Joost zijn vooral netwerken en samenwerken sleutelwoorden. En zoals hij het verwoordt: ‘de mogelijkheden die je krijgt vanuit je organisatie zijn ook erg bepalend’.

Afsluitend kwam het gesprek op de ondernemende houding van organisaties. Uit de reacties blijkt dat naast het ondernemend zijn van professionals op de werkvloer, ook de ondernemende houding van organisaties belangrijk is. Daarmee wordt bedoeld het open staan voor en naar andere organisaties toe. Op de HAN vinden we het hebben van een ondernemende houding belangrijk voor onze studenten en gezien de reacties tijdens deze workshop blijkt dat niet voor niets. De BIOH kan voor studenten en professionals een duwtje in de goede richting zijn.

Voor meer informatie over de BIOH en het invullen van de vragenlijst, zie: www.zorgalliantie.com/projecten/bioh/