Werken aan duurzame verbindingen in lab en werkplaats Overbetuwe

Op 24 mei 2023 vond er in Labs en Werkplaats Overbetuwe in Elst, ook wel Krachtige Leerkring genoemd, een netwerkbijeenkomst plaats. Het netwerk bestaat uit organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs uit de gemeente Overbetuwe. Onderwijs, onderzoek en praktijk komen hierin mooi samen.

Twee HAN-wijkdocenten (Ineke Wijnen en Corin Smaal) van Lab en Werkplaats Overbetuwe organiseerden de netwerkbijeenkomst. Jonathan van Deutekom, alliantiemakelaar en de Zorgalliantie, was medeorganisator. Doel was om met alle partners in kaart te brengen hoe zij de gezamenlijke ambitie willen bereiken en waar de prioriteiten liggen. Hierbij werd gekeken hoe studentenprojecten daaraan kunnen bijdragen, nu of in de toekomst, en wat de leereffecten zijn.

Wijkdocent Ineke Wijnen vertelt trots: “We zijn al een aantal jaren met elkaar aan het bouwen aan dit netwerk. Er staat al een goede basis: we hebben gewerkt aan een gezamenlijke ambitie, gewenste leereffecten (Ontwikkelboom) en zijn er succesvolle studentprojecten geweest bij partners.”

“We willen vanaf nu ieder half jaar bij elkaar komen en samenwerken aan relevante en goede praktijkopdrachten voor studenten. De studenten zijn afkomstig van 7 verschillende opleidingen. De opdrachten zijn er zowel voor studenten in het 2e jaar, als studenten die (bijna) afstuderen. Zo blijven we bovendien op de hoogte van elkaars bezigheden en ontwikkelingen bij partners in het netwerk.”, vult Corin Smaal aan, ook wijkdocent van de HAN.

Opbrengsten: succesfactoren en verbeterpunten
Na een informele start om elkaar nog beter te leren kennen, zijn de deelnemers in groepen gaan prioriteren: welke leereffecten hebben de hoogte prioriteit? Aan de hand van gekleurde stickers kwam er een mooi beeld van de prioritering. Ieder keek vanuit zijn eigen rol (inwoner, professional, leidinggevende of wijkdocent). Ook werd er teruggeblikt: hoe hebben vorige projecten bijgedragen aan de leereffecten die belangrijk zijn? Een leereffect dat goed scoorde is de ‘professional’. Dat betekent dat diegene zich bewust is van zijn of haar expertise in relatie tot organisaties die deze kunnen versterken of aanvullen.

Vervolgens is er gesproken over de ervaringen met studentenprojecten tot nu toe. Het project ‘Welzijn op Recept’ werd uitgekozen om tegen het licht te houden. Dit is een project voor mensen met psychosociale klachten die in plaats van doktersadvies een doorverwijzing krijgen naar welzijnsactiviteiten. Er kwamen mooie succesfactoren uit, maar ook verbeterpunten. Het was mooi om deze gesprekken in gezamenlijkheid te voeren.

Uiteindelijk werd er een goede suggestie gedaan om als netwerk elk semester te kiezen voor een bepaald thema of doelgroep, en dan een aantal opdrachten te formuleren die daarmee samenhangen. Ook werd er al nagedacht om als verschillende partners samen tot opdrachten te komen. Het was duidelijk dat het netwerk zich verantwoordelijk voelt voor opdrachten voor studenten.

Corin Smaal: “We kijken dus terug op een geslaagde bijeenkomst! Judith van der Horst van de gemeente Overbetuwe gaf na afloop aan dat ze vond dat er fijne sfeer hing. De deelnemers waren erg betrokken en actief in het gesprek.”

Hoe nu verder?
Ineke Wijnen: “We geven alle betrokkenen terugkoppeling via deze blog en bereiden een nieuwe bijeenkomst voor, voor in het najaar. Dan gaan we met elkaar zitten voor opdrachten voor semester 2 volgend jaar. Met de partners zijn we uiteraard ook in contact voor opdrachten voor semester 1 volgend jaar.”

Dank aan alle deelnemers!

In de bijeenkomt kwamen verschillende perspectieven samen. Aanwezig waren:

 • Annemarie ten Kate, manager Forte Welzijn
 • Liane Ermstrang, manager Stichting Eerstelijnszorg Midden Betuwe
 • Lies Vonk, opbouwwerker Forte Welzijn
 • John Baaijens, vrijwilliger bij de verschillende Huiskamers van Overbetuwe en bij Forte Welzijn
 • Gerrit-Jan Roelofsen, buurtbewoner
 • Judith van der Horst, beleidsmedewerker team Sociaal Domein van de gemeente Overbetuwe
 • Jelmar Stijnen, cliëntondersteuner MEE
 • Sietske Vrieling, coördinator Wonen Woonstichting Valburg
 • Jonathan van Deutekom, alliantiemakelaar Zorgalliantie/HAN
 • Corin Smaal, HAN wijkdocent
 • Ineke Wijnen, HAN wijkdocent

Tekst: Carin Coenen (Academie Paramedische Studies, HAN)