Waar werd jij door geïnspireerd de laatste tijd?

Boeddhistische wijsheid…  Door Ton Moors

 

Wie kent dat niet?  Ben je op zoek naar iets, vind je het niet. Sta je daarentegen open en nieuwsgierig in het leven, dan kun je zien wat het voor je in petto heeft. Deze Boeddhistische wijsheid komt bij mij op als ik terugdenk aan een openvolgende reeks ontmoetingen waarbij we elkaar vonden in onze passie om kwetsbare medemensen op weg te helpen.

Laaggeletterden
Het begon met een gesprek met de directeur van de regionale bibliotheek. Bij het maken van de afspraak voor het gesprek hadden we het over ‘managementdingen’ zoals wat kunnen voor elkaar betekenen,  en welke verbindingen kunnen we maken?  Eenmaal met elkaar in gesprek wisten we elkaar te raken in onze zorg voor één van de meest kwetsbare groep in onze samenleving, de laaggeletterden. We associeerden erop los en de behoefte om onze zorg te delen met andere ontstond. We boorden onze netwerken aan en binnen no-time zaten we aan tafel met collega’s van de seniorenraad, het lokale seniorenweb, de lokale afdeling van de Stichting Leergeld en de regionale welzijnsorganisatie. Een bont gezelschap van vrijwilligers en professionals wat elkaar vond op een sterk gedeelde passie.

Miniconferentie
Al snel werd als eerste doelstelling ‘het onder de aandacht brengen van de kenmerken en gevolgen van laaggeletterdheid’ gekozen. Dit zou het beste kunnen door een miniconferentie te organiseren waar het brede werkveld van scholing, werk, wonen en zorg voor uitgenodigd zou worden. Vervolgens ontstond een mooi proces zonder volle agenda’s, langdurige vergaderingen, en organisatiezucht tot in puntjes. We namen ons voor het minimale te regelen voor maximaal resultaat. Als vergadervorm kozen we een laagfrequente briefing met een beperkte actielijst. Voor wie in de jaren 80 Hill Street Blues al zag; iedere aflevering van deze serie begon met een ochtendbriefing waarin agenten en hun leidinggevende alleen die informatie uitwisselden die men op dat moment nodig had.

Werken vanuit de leefwereld
De miniconferentie vond op 1 maart j.l. plaats. De spin-off ervan is indrukwekkend! Laaggeletterdheid staat in de schijnwerpers, het aantal vrijwilligers wat bv taalcoach wil worden neemt nog steeds toe, en veel meer. Waar is deze impact door ontstaan? Ik vermoed zomaar omdat we elkaar hebben weten te raken en niet omdat we alles volgens de regels van het vak hebben opgepakt.

Bij de evaluatie van de miniconferentie trof me nog een conclusie. De vrijwillige organisaties voelden zich volledige betrokken en serieus genomen door de professionele organisaties, ze waren blij verrast door de passie die ze bij de professionele organisaties aantroffen. Deze feedback geeft volgens mij een aantal dingen aan. In ieder geval handelen wij als professionele organisaties nog te veel vanuit de systeemwereld en te weinig vanuit de leefwereld. Verder wordt hiermee het belang om te werken vanuit de leefwereld eens te meer onderstreept!