“We hebben weleens ervaringsdeskundigen gebruikt. Maarja, ze bleven niet hangen.”

Carinda Jansen: Het bleef in mijn gedachten, die uitspraak tijdens een online-bijeenkomst. “We hebben weleens ervaringsdeskundigen gebruikt. Maarja, ze bleven niet hangen.” Ervaringsdeskundigen betrekken is van harte toe te juichen. Wat me dwars zit zijn de woorden die de spreker koos en de intentie die dat mogelijk reflecteert. 

De waarde van ervaringskennis
Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen zijn we al een tijdje op weg om ervaringsdeskundigheid in te bedden in onderwijs en onderzoek. Dat is een zoektocht waarbij keuzes worden ingegeven door de overtuiging dat het hele brede spectrum aan ervaringskennis ertoe doet. Van de student die wil leren hoe je persoonlijke ervaringen benut in het werk, tot het ervaringsdeskundig perspectief bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel. We leerden veel over de waarde van ervaringskennis bij één van de onderzoeksprojecten. Ik maak een bruggetje.

Lees verder
Naar het bericht op WPSD

Meer over ervaringsdeskundigheid
Start september 2021 | nieuwe Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn
Inzet Ervaringsdeskundigen
blog Wat doet de HAN met Ervaringsdeskundigheid