Wat kan de Master Social Work voor jou betekenen?

Ik weet door de Master Social Work wat de meerwaarde van onderzoek is voor de sociale praktijk. Mijn handelen is verbeterd, mijn visie op vakmanschap aangescherpt, mijn beroepsidentiteit verder ontwikkeld. Ik heb geleerd vanuit meervoudig perspectief naar vraagstukken te kijken. En verbind de wetenschap met de praktijk. Dat komt zowel mijn professionaliteit als die van het team ten goede. Met de tool feedbackgericht werken, die ik heb aangepast voor de organisatie, kunnen we nu bijvoorbeeld de cliënt aanspreken als expert in zijn of haar eigen situatie en hulpverleningstraject.” vertelt Jolanda van Ommen, maatschappelijk werker bij Kempenhaeghe.

 

Jolanda is een van de tientallen sociale professionals, die de afgelopen jaren de Master Social Work heeft afgerond. Haar verhaal geeft goed weer waar de Master Social Work voor staat: verbetering van de uitvoeringspraktijk van sociaal werkers en bijdragen aan kennisontwikkeling van het vak. Juist nu, in deze periode van transformatie zijn er nog allerlei vragen en kwesties die in de uitvoering van het werk om een antwoord vragen zoals:

  • Hoe stimuleer je mensen zonder netwerk of met weerstand om toch gebruik te maken van hulpbronnen in hun omgeving?
  • Hoe kun je tot een betere samenwerkingsrelatie komen met de ouders van jongeren met ernstige gedragsproblemen en crimineel gedrag?
  • Hoe geef je collectieve ondersteuning aan eenzame ouderen zo vorm dat dit een doelgerichte bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van mensen?
  • Hoe zorg je er als professionals voor, dat het hulpverleningsplan ook daadwerkelijk het plan wordt van de gezinnen waar je over de vloer komt.
  • Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking niet alleen laten meedoen aan activiteiten, maar ook een betekenisvolle rol geven in vrijwilligersorganisaties en het organiseren van activiteiten?
  • Hoe kom je tot een afgewogen mix van online – en face to face hulpverlening?

 

Het aanpakken van deze vraagstukken, vraagt om handelingskennis en deze wordt ontwikkeld tijdens de Master Social Work. Daardoor worden professionals opgeleid, die de huidige sociale vraagstukken en beleidsopgaven kunnen helpen oplossen en die de kloof tussen praktijk, beleid en kennis helpen overbruggen.

 
Meer weten over Jolanda van Ommen en haar verbeterde uitvoeringspraktijk? Lees het artikel dat zij schreef in het oktober nummer van Maatwerk of kom naar de dag van het sociaal werk op 8 december a.s. www.gemeentenucongressen.nl/sociaal-werk/

 
Meer weten over de opleiding: zie www.han.nl/masteropleidingen, kom naar een van de open avonden op 3 november 2015, 17 februari of 20 april 2016 of neem contact op met opleidingscoördinator Mariël van Pelt, via 024 – 35 30 628 / mariel.vanpelt@han.nl