Project: participatie met perspectieven

Het project Participatie met perspectieven richt zich op de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In Nederland is deze groep ondervertegenwoordigd wat betreft arbeidsparticipatie. Hoe kunnen publieke professionals op passende wijze vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk?

Doel van het project
In dit project hebben we de ambitie om middels kennisontwikkeling, praktijkverbetering en onderwijsinnovatie toekomstige en reeds werkende publieke professionals toe te rusten in het op passende wijze begeleiden van vrouwelijke statushouders naar duurzaam werk. Samen met alle betrokken praktijkpartners en vrouwen met ervaringskennis wisselen we kennis en ervaring uit  over het begeleiden van vrouwelijke statushouders. Vervolgens gaan de praktijkpartners met deze nieuwe inzichten aan de slag in de praktijk. In verschillende bijeenkomsten vindt uitwisseling en verdieping van de verkregen inzichten plaats om samen te komen tot een verbeterd handelingsrepertoire. We hebben de gezamenlijke ambitie om de maatschappelijke impact op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders te vergroten, hiermee sluiten we aan op de doelstellingen uit de nieuwe wet op inburgering en de participatiewet en werken we aan eerlijke kansen voor vrouwelijke statushouders om op passende en duurzame wijze deel te nemen aan de samenleving.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek vindt plaats in lerende netwerken, waarin onderzoekers, publieke professionals, vrouwelijke statushouders met ervaringskennis, werkgevers en praktijkprofessionals uit aanpalende domeinen en studenten van diverse opleidingen met elkaar samenwerken en samen leren. Door het werken in lerende netwerken vergroten we het lerend vermogen van alle betrokkenen, genereren we kennis en inzichten en creëren we een netwerk gericht op participatie van vrouwelijke statushouders. Hierbij maken we gebruik van de visie, kennis en ervaring op netwerkleren van de Zorgalliantie.

Meer informatie
Thematrekker Nieuwkomers: Simone Boogaarts

Link naar projectpagina
Participatie met perspectieven: arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders (han.nl)