Peer review (CoE KK)

Krachtige Kernen: in allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst

In oktober vorig jaar presenteerde Claudia Reiner, voorzitter van de Commissie Centres of Expertise het eindrapport “Centres of Expertises: groeibriljant voor excellente samenwerking in hbo – in allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst.

De maatschappelijke uitdagingen, de daaraan gerelateerde agenda’s en programma’s bieden Centres of Expertise een enorme groeipotentie voor alle betrokkenen. Voor het brede bedrijfsleven, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen, voor het onderwijs en instellingen en voor studenten.

Om de kansen te verzilveren formuleert de Commissie Centres of Expertise in haar eindrapport vijf uitgangspunten: Centres als motor voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, als instrument voor onderwijsinnovatie, als excellente verbinder van ‘buiten’ en ‘binnen’, als lerende en adaptieve netwerkorganisatie, en als herkenbare samenwerkingsvorm met impact. De commissie koppelt daaraan elf aanbevelingen. Ten slotte bevat het eindrapport het eindrapport een reeks vereisten voor het predicaat ‘Centres of Expertise’ en formuleert het een set spelregels voor een optimaal samenspel tussen de Centres.

Als Centre of Expertise Krachtige Kernen zien wij naast een aantal maatschappelijke uitdagingen ook een aantal interne ontwikkelingen o.a. de HAN academie- en zwaartepuntvorming waar we ons toe hebben te verhouden. En tenslotte werken het CoE Krachtige Kernen en de Zorgalliantie op zowel inhoud (een onderzoek- en leerprogramma), personele inzet (een programmateam) als financiën (een begroting) intensief samen. De vraag is dus hoe gaan we tegen de achtergrond van de geschetste externe en interne ontwikkelingen onze groeipotentie verzilveren?

Daarvoor is het van belang om te weten waar we nu staan in de onze ontwikkelfase. Katapult een netwerk welke kennis, nieuwe inzichten en goede voorbeelden verzameld van publiek/private samenwerking heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld. De peer review is een methode om kwaliteit van werk te verbeteren, verifieren of controleren door het werk te onderwerpen aan een kritische blik van een aantal gelijke. Op deze wijze kunnen we ons als Krachtige Kernen scherp houden en erop toezien dat onze activiteiten aan gedeelde standaardkwaliteitseisen voldoen.

Op 8 oktober aanstaande zal een peerteam bestaande uit 3 personen in gesprek gaan met een groot aantal stakeholders van het CoE Krachtige Kernen. Het levert ons een rapport met bevindingen en aanbevelingen wat er nodig is om door te groeien. Het eindrapport wordt tzt gepubliceerd op onze site.