Waardwonen aangesloten bij Zorgalliantie

HANKE GIELEN EN MONIEK BENS, WAARDWONEN

‘We realiseren ons dat we het niet alleen kunnen.’

Hanke Gielen en Moniek Bens zijn bestuurder en manager Wonen van Waardwonen, een woningcorporatie met zo’n 4.000 woningen in de gemeente Lingewaard en Millingen aan de Rijn. Zij vertellen waarom Waardwonen zich aangesloten heeft bij de Zorgalliantie.

Onderdeel in het netwerk
Als Waardwonen werken we vanuit onze bedoeling ‘Samenwerken aan een thuis’. Dat is ook de basis van ons ondernemingsplan 2018-2021. Wij werken aan een thuis waar onze huurders zich prettig voelen. Waar mensen de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben in een mooie en prettige leefomgeving. Wij realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen. Daarom zit het woord ‘samen’ in onze bedoeling. Wij zien onszelf als onderdeel in het netwerk van huurders en partners. Door samen op te trekken realiseren we meer. We benutten elkaars kennis en kunde om de leefomgeving en het thuis voelen mooier en beter te maken.

Transitie vraagt om moed
De Zorgalliantie past hierbij. Het is een regionaal kennis- en leernetwerk van organisaties op de terreinen welzijn, wonen, zorg en onderwijs. De zorgalliantie wil innovaties binnen het maatschappelijk domein realiseren en professionals en burgers toerusten met de benodigde competenties voor het werken en leren in netwerken. Dat willen wij ook. Als woningcorporatie hebben wij te maken met een veranderende samenleving. Effectief handelen in de transitie vraagt om moed om te experimenteren en te leren van elkaar. We zijn bereid om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe woonvormen. Dit doen we om passende en betaalbare woningen te kunnen bieden aan onze doelgroepen. Dit zit hem in de kwaliteit van de woning, de duurzaamheid, maar ook in het gebruik van domotica. Het zit hem echter niet alleen in stenen, maar ook in onze dienstverlening. We willen zichtbaar zijn in wijken. Onze huurders kennen, zodat we vroegtijdig kunnen ingrijpen als mensen er niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld wanneer er zorg nodig is, bij armoede of bij extra aandacht voor statushouders.

Partners vinden
Binnen de Zorgalliantie vinden we onze partners en leren we van elkaar. Het afgelopen jaar hebben we al op diverse gebieden samengewerkt met de Zorgalliantie / HAN. We doen dit onder andere binnen het sociaal domein met het gebiedsgericht werken. Verder werkten we in het kader van het leerproject Veilig ouder worden, de afgelopen tijd al samen. Dat leverde, de checklist Vroege Signalering Dementie op, die we gebruiken bij onze signaleringsfunctie. Daarnaast stellen we, in samenwerking met de studenten van de HAN, op dit moment een communicatieplan op, om het opplus-beleid onder de aandacht te brengen bij onze huurders en tegelijkertijd achter de voordeur te komen. We bekijken in hoeverre we ook de voorzieningenwijzer hiermee kunnen verbinden.

Als laatste nemen wij deel aan de kerngroep Krachtige Leerkringen, waar wij het onderwerp wijkvisies met de deelnemende partijen op de agenda hebben gezet. Het doel was om gezamenlijke speerpunten te formuleren. Aan de hand van het wijkontwikkelingsplan Zilverkamp in Huissen is hieraan concreet invulling gegeven.
Wij geloven dat we een verschil kunnen maken in het leven van onze huurders. Maar niet alleen. Dit doen we samen met onze partners en door te leren. De Zorgalliantie helpt ons om onze ambities waar te maken!