Vooraankondiging! Masterclass ‘naar een inside-out benadering’

Naar een inside-out benadering.

Woensdag 24 februari van 15:30 – 18:00 uur

De inside-out benadering begint met uzelf te verplaatsen in de schoenen van uw cliënt en ervaren hoe het is om cliënt te zijn. Vanuit daar anticipeert u op het gedrag en ervaringen van uw cliënt. De inside-out benadering is een beweging die het hart van uw organisatie en het hart van uw cliënten raakt. Dit in tegenstelling tot de outside-in benadering, waarbij een organisatie van buitenaf beïnvloed wordt bij het vaststellen van haar strategisch beleid, de inrichting van haar structuur, cultuur en processen. Deze benadering stelt de markt en de concurrentie in het middelpunt van het strategieproces.

Het is een uitdaging voor organisaties om kwaliteit van het primaire proces vanuit het hart te benaderen. Dilemma’s die u mogelijk tegenkomt:

  • Hoe om te gaan met de impulsen van buiten af?
  • Wat is mijn rol en verantwoordelijkheid als manager en als individuele professional?
  • Hoe ga ik om met de nieuwe verantwoordelijkheden/kan ik dit wel?
  • Hoe ga ik als management en bestuur om met de verzekeraar en inspectie opgelegde kwaliteitseisen?

Om invulling te geven aan de leerwerkplaats Kwaliteit in het primaire proces worden er Masterclasses georganiseerd. Deze masterclasses geven een theoretische basis over een specifiek onderwerp. Het doel is het vergroten van de kennis, waarbij het zowel om theoretische als toepassingsgerichte kennis gaat.
De masterclasses zijn opgebouwd uit twee delen:

  • presentatie theoretische kennis door een expert;
  • presentatie van praktijkervaringen over een item of dilemma met betrekking tot het continue verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces.

Meer informatie over doel en werkwijze van de masterclasses en het complete programma voor 2016 volgt binnenkort.