maatschappelijke ontwikelingen

“Voor verandering moet je bewegen”.

Ik wil je in deze blog meenemen in mijn rol als medewerker van de Zorgalliantie. Het doel van de Alliantie mag duidelijk zijn ‘HAN’ en het ‘veld’ werken op een niet commerciële basis samen. Dit om vraagstukken en ontwikkelingen in de markt op een multidisciplinair wijze aan te pakken, met behulp van beschikbare kennis, waarbij de student, docent, lector en medewerker(s) uit de praktijk samen optrekken. Dit proces wordt gefaciliteerd door een begeleider om de samenwerking, afstemming en de voortgang te bewaken en dat is geen sinecure! Dit avontuur is de essentie van de Zorgalliantie en vraagt om passie en beleving en de wil om samen met studenten, docenten, medewerkers uit de praktijk en lectoren samen aan de slag te gaan.

 

Er zijn al vele initiatieven gaande en de beleving van betrokkenen staat in schril contrast met de klassieke aanpak waarbij notities, protocollen , ‘haal en breng mentaliteit’ een belangrijke rol spelen. Dit wil niet zeggen dat er niets meer moet worden afgesproken maar een werkbare middenweg met behoud van passie moet gevonden kunnen worden. Hier streven we naar en hiermee willen we onderscheiden van andere netwerken, een uitdaging van jewelste!!

 

Als medewerker van de HAN weet ik ook dat het bachelor onderwijs gebonden is aan regels, afspraken, commissies, eindtermen enz. enz. Dit is te vergelijken met de wet en regelgeving in de praktijk. De Zorgalliantie weet dat ook hier een lange weg te gaan is. Maar gebruikmakend van de ‘gaps’ in dit systeem, hierbij kun je denken aan minoren maken we gebruik van studenten voor innovaties in de praktijk, hopen we dat dit in de toekomst vaker gaat voorkomen. Ook de inzet lectoren en hun kenniskring biedt mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het avontuur!! De wil om het avontuur aan te gaan vraagt om een mind set, een beleving, die juist de professional van de toekomst uniek maakt en daar ligt de uitdaging voor de opleiding en het werkveld. Het is de jeugd die straks voor ons zorgt!!