Vervolg zelftest digitale vaardigheden

Op vrijdag 25 november vond een netwerkbijeenkomst plaats met als thema ‘Hoe verder na de Zelftest digitale vaardigheden?’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Zorgalliantie in samenwerking met het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Tijdens de bijeenkomst werd kort de Zelftest gepresenteerd en de ervaringen gedeeld met de test tussen de aanwezigen (waarvan bij een deel de Zelftest binnen de organisatie afgenomen is). Vervolgens heeft Marij Snel, afstudeerder Opleidingskunde, verteld hoe haar onderzoek bij gaat dragen aan de scholingsbehoeften op het gebied van digitale vaardigheden. Haar onderzoek richt zich op hoe professionals digitale vaardigheden aanleren en wat belemmerende factoren zijn.

De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie tussen de aanwezige zorgorganisaties waarin zij bespraken wat zij doen met de uitkomsten van de Zelftest en wat zij nog nodig hebben. Onderwerpen die aan bod kwamen waren het aanpassingen van trainingen aan niveau en leerstijlen, het ondersteunen en motiveren van medewerkers om hun eigen leervragen te formuleren en wat te doen bij aversie ten opzichte van technologie. De resultaten hiervan worden meegenomen in vervolgprojecten met studenten waarin de Zorgalliantie een gericht dienstverleningsaanbod gaat ontwikkelen.

Klik hier voor de slides van de Bijeenkomst Zorgalliantie 25nov