Verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen

Samenwerking
De HAN en Fontys Hogeschool werken in een samenwerkingsverband én partners in het werkveld aan een grootschalig onderzoek, de 2SHIFT: Societies and Systems for Health, Inclusiveness and Fairness in Transition. Een belangrijk uitgangspunt is het voorkomen van ziekte door middel van Positieve Gezondheid en een Gezondheidsbevorderende Leefomgeving van mensen. In het onderzoek draait het met name om het stimuleren van de samenwerking binnen de twee onderwijsinstellingen en om verbetering van de onderzoeksagenda.

SPRONG-project
In Noord-Limburg en de Noordelijke Maasvallei is de Zorgalliantie betrokken bij de doorontwikkeling (SPRONG-project). De ambitie is het vergroten van eerlijke kansen op gezond leven. Dit doen we door het vormgeven en versterken van gemeenschappen als fundament voor het creëren van die eerlijke kansen op gezond leven. Vanuit deze gemeenschappen werken we in co-creatie aan structuur (i.e. systeem), sociale en technologische innovaties.

In dit SPRONG-project laat de bestuurlijke visie van Mooi Maasvallei organisatorisch beter aansluiten op de praktijk. Ook verheldert het de rolverdeling in de samenwerking tussen labs- en werkplaatsen, wijkdocenten, alliantiemakelaar, professionals wonen, welzijn, zorg, en de burgerinitiatieven. Op die manier bouwt het netwerk van de Zorgalliantie zich uit. En laat het de zorg en woningbouwcorporaties beter op elkaar aansluiten.

Deze regio kenmerkt zich door en loopt voorop in de visie rondom positieve gezondheid. Maar zet zich ook in voor de innovatieve ontwikkeling van de voorzorgcirkels. Denk aan KBO’s [seniorenorganisaties, red.], welzijnsorganisaties voor ouderen, Sociom, woningcorporatie Mooiland en Pantein. Deze regio loopt voorop. En er valt daar veel te leren. Zo ook voor onze studenten die betrokken zijn bij opdrachten voor onze lab- en werkplaatsen in deze regio. Vanuit de werkplaats Afferden en Venray bijvoorbeeld gaan we in gesprek over een samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas en Synthese.

Netwerk bereiken inwoners
Bij het landelijke project van de GGD over het voorkomen van dementie ‘We zijn zelf het medicijn’  maken studenten  in het gebied Hart van Brabant een netwerk. Maar liefst 30% van de dementiegevallen zijn namelijk te voorkomen aan de hand van leefstijl (met drie pijlers: beweging, gezond eten en zorgen dat je geprikkeld blijft), maar slechts 50% de mensen weet dit.

Bodem aanpakken en lokaal en samen boeren
In Handel en Huize Padua is een inwonersinitiatief: Handel Vitaal, in samenwerking met de bibliotheek en Herenboeren. Door op vele manieren naar gezondheid te kijken en barrières weg te halen die gezondheid belemmeren, wordt alles vitaler en gezonder. Wat gebeurt er als je energieloze grond aanpakt en lokaal gaat boeren? Als je de bodem verbetert, doet dat ook iets met de gezondheid. Door Herenboeren gaat men gezamenlijk zorgen. Studenten gaan onderzoeken wat het allemaal doet als je samen bezig bent met boeren.

Week tegen Armoede
De Week tegen Armoede stond dit jaar in het teken van ‘wat wél werkt’. Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. We zien toenemende kloven tussen de ‘haves‘ en ‘have-nots’. Een greep uit de artikelen & opbrengsten: