Verdiepingskamer gaat van start!

Eind november start de eerste Verdiepingskamer. Zorgalliantie organiseert reflectieconferenties voor leidinggevenden in zorg, welzijn en wonen. Deelnemers zien dat inspirerend leidinggeven staat of valt met bewustzijn van de eigen mogelijkheden en beperkingen en zijn sterk genoeg om elkaar, in een veilige setting, de eigen creatieve twijfel toe te vertrouwen.

Leidinggevenden van Azora, Atlant, Goed Wonen, Careaz, Driestroom en ZZG nemen deel aan de reeks. Deelnemers zien elkaar ieder half jaar een etmaal waarbij met één van de deelnemers een paper wordt voorbereid dat uitdaagt tot reflectie op de eigen werkcontext en reflectie.