Verdieping Verhelderingskamer Samen aan de slag tegen armoede

Verdiepingsslag op Verhelderingskamer Samen aan de slag tegen armoede (van 24-10-2019)
Locatie: Nijmegen (meer informatie volgt)

Doel van deze bijeenkomst
De eerder genoemde grove doelen omzetten naar concrete doelen, mogelijke eerste stappen en pilots/experimenten. Iedereen gaat naar huis met een heldere opdracht, hoe klein of hoe groot ook. En die bepaal je zelf. Ook willen we dan vaststellen welke partijen of invalshoek we eventueel nog missen en bij een volgende bijeenkomst moeten uitnodigen.

Graag horen we of je hierbij aanwezig kunt zijn.