Van website naar e-community

De nieuwe website van de Zorgalliantie is gelanceerd.

Hierbij is de bestaande website getransformeerd naar een e-community die bijdraagt aan de digitalisering van kennisdeling en online samenwerking. Het zal de bezoeker niet ontgaan dat ook de stijl volledig vernieuwd is.  Schermafbeelding 2015-07-17 om 10.55.11In de geest van “Lerend op avontuur”, is gezocht naar een mix van uitstekende gebruikersbeleving op alle soorten van devices en een uitnodigend concept waarin community bezoekers worden uitgenodigd actief deel te nemen aan kennisdeling.

In de komende werkplaatsbijeenkomsten maken en de deelnemers nader kennis met de community en gaan zij de nieuwe manier van kennisdeling, samenwerking en uitwisseling ervaren.

 

Hoe gaat het precies in zijn werk?
Binnen twee minuten is de registratie voltooid. Je kiest tijdens registratie jouw voorkeuren, op themaniveau en/of werkplaatsniveau. Daarna is het mogelijk deel te nemen in discussies, gespecificeerde informatie te ontvangen gericht op jouw voorkeuren, en bestanden te delen. Ben je iets interessants tegengekomen, een artikel dat je hebt gelezen, een symposium dat je gaat bezoeken, deel dit dan door middel van deze community.

Dit platform is bij uitstek geschikt om de Zorgalliantie en haar participanten een beter gezicht naar buiten te geven, dit lukt alleen als iedere deelnemer in een leerwerkplaats / leerarrangement / proeftuin of ander project meepraat, meedenkt en meedoet. In komende werkplaatsbijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de community. Maar aan jou de vraag om je nu al aan te melden en actief te worden! Heb je vragen of opmerkingen mail dan naar zorgalliantie@han.nl

 

Aanleiding
In het kader van een afstudeeropdracht door Riana Martinus, student Communicatie en Multimediadesign aan de HAN, is er binnen het Lectoraat Networked Applications voor de Zorgalliantie onderzoek gedaan naar de communicatie mogelijkheden die een online community te bieden heeft. Op basis van de onderzoeksresultaten is een ontwerp voor een E-community gerealiseerd. Het doel van de E-community is om de communicatie en samenwerking van de Zorgalliantie te versterken. Bekijk voor meer informatie en een demonstratie van het ontwerp het filmpje.


Tijdens het ontwerpen en bouwen zijn er diverse mensen betrokken geweest bij het proces; programmateam, Raad van Advies en werkplaatsbegeleiders. We zijn erg verheugd dat de inspanningen hebben geleid tot het eindresultaat: Een nieuwe jas boordevol functionaliteiten die bijdragen aan samenwerkend leren en kennisdeling met en door de leden van de Zorgalliantie!