Van schieten met hagel naar scherpschieten

Verschillende typen bewoners een bijdrage laten leveren aan een maatschappelijk vraagstuk: hoe doe je dat? Kan een verwaarloosde groenstrook een positieve bijdrage leveren aan de buurt? Onlangs gingen diverse belangstellenden aan de slag met het vraagstuk dat nu leeft in Elst-Noord, namelijk het ‘opgeruimde tuintjes’ project.

Remko van Minnen (woningcorporatie Vivare) en Rosien Hamaker (welzijnsorganisatie Driestroom) gingen vanuit hun perspectief in op de situatie en aanpak in Elst-Noord.

Debra Trampa (associate lector Customer Insights, HAN) is inhoudelijk betrokken bij het ‘opgeruimde tuintjes’ project in de wijk Elst-Noord en levert samen met een groep studenten een bijdrage aan dit vraagstuk waar Vivare en Driestroom intensief bij betrokken zijn. Trampa vertelde inspirerend over welke doelgroepen er in een wijk zijn en hoe je die bij een project kan betrekken.
> Workshop Debra Trampe Elst 2022

Meer weten over het project?
Jonathan van Deutekom |  06-45674960 | j.vandeutekom@han.nl